Stiri si noutati

Angajatii care gestioneaza fonduri comunitare vor fi platiti, din 2005, in sistem european

Incepand cu 1 ianuarie 2005, personalul de specialitate (salariati cu contract individual sau, dupa caz, functionari publici) din institutiile care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE si ISPA si prin fondurile structurale de coeziune vor beneficia de majorari ale salariilor de baza, cat si de alte drepturi salariale din fondurile comunitare. "Salariile de baza corespunzatoare functiilor in care este incadrat personalul pot fi majorate cu minimum 50% fata de cele prevazute de lege, dar nu mai mult de 100% (…). Personalul poate beneficia si de alte drepturi salariale din fondurile comunitare, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin acordurile de finantare".

Aceste prevederi sunt stipulate intr-o noua lege, ce va fi trimisa Parlamentului spre aprobare. "Experienta celor mai recente state care au aderat la UE, precum si a celor care au aderat in acest an, a demonstrat ca un sistem de salarizare motivant al functionarilor publici implicati in gestionarea fondurilor comunitare asigura o implementare eficienta si rapida a proiectelor, evitandu-se astfel pierderi deosebit de importante de fonduri nerambursabile. Aceasta stabilitate se refera atat la fluctuatia de personal, limitarea potentialilor factori de coruptie, profesionalizarea acestei categorii de functionari si, implicit, dezvoltarea si modernizarea administratiei", se arata in lege. Totodata, se subliniaza ca prin acordarea de salarii motivante se vor realiza economii importante in gestionarea fondurilor, comparativ cu alternativa angajarii unor forme private care sa sprijine gestionarea programelor. "Datorita acquis-ului din domeniul achizitiilor publice este posibil ca aceste firme sa nu fie companii nationale si, implicit, costurile pentru acest tip de management sa fie mult mai mari", se arata in lege.

Fonduri PHARE pentru reforme

Potrivit actului normativ, institutiile implicate in gestionarea fondurilor nerambursabile – fondurile structurale si fondul de coeziune – care vor fi alocate Romaniei incepand cu 2007, precum si modalitatile de gestionare a acestora, vor fi stabilite dupa incheierea Capitolului de negociere 21 – "Politici Regionale si Coordonarea Instrumentelor Structurale", negociat in prezent de autoritatile romane si reprezentantii UE. De asemenea, vor fi stabilite cadrul procedural, precum si etapele pe care tara noastra va trebui sa le parcurga in vederea asigurarii conditiilor de gestionare a acestor fonduri. Astfel, vor trebui asigurate obligatoriu si cu prioritate, in conformitate cu acquis-ul comunitar, crearea la nivelul administratiei centrale, regionale si locale a departamentelor specializate in institutiile responsabile cu gestionarea fondurilor, dotari tehnice si administrative (inclusiv cladiri), personal de specialitate, pregatirea profesionala continua a acestuia, precum si investitiile in sistemele IT si de comunicatii. In aceste scopuri, Comisia Europeana va aloca importante resurse financiare Romaniei, prin Programul PHARE. (M. Dan/S. Etves)

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *