Stiri si noutati

Chiriasii vor plati impozit pe imobilele care apartin statului

Arpad Dobre

Taxele locale vor fi majorate cu peste 10 procente in perioada imediat urmatoare

O schimbare majora, respectiv inventarea unor noi taxati si impozati, o reprezinta modificarea punctului 4.03. din Normele metodologice. Astfel, "in cazul in care cladirile (aflate in… – n.r.) proprietatea publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale sunt concesionate sau inchiriate, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre concesionari sau locatari, potrivit prevederilor pct. 4.02. din prezentele norme metodologice, chiar daca acestia datoreaza redeventa sau chirie, dupa caz". Varianta veche era destul de ambigua, fiind formulata in felul urmator: "In cazul in care cladirea este concesionata sau inchiriata, datorarea redeventei ori a chiriei stabilite conform prevederilor legale nu exonereaza datorarea impozitului pe cladiri". Dar nici nu obliga pe nimeni sa plateasca impozit pe o proprietate pe care nu o avea.

Noii taxati si birurile lor

Si pentru ca tot am pomenit de pct. 4.02., este necesar sa-l prezentam, modificat, dupa cum urmeaza: "In cazul cladirilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta, dupa caz, a contribuabililor, impozitul pe cladiri se determina, in mod diferentiat, dupa cum acestia sunt persoane fizice sau persoane juridice, astfel:

– in cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% sau 0,1%, dupa mediul in care se afla cladirea, urban sau rural, asupra valorii impozabile determinate potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in anexa nr. 1 la ordonanta;

– in cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei (care poate fi cuprinsa intre) stabilite de catre consiliile locale asupra valorii de inventar a cladirii, respectiv de 0,5% – 1,5% din aceasta valoare.

Ar fi normal ca, daca tot platesc taxe pe o proprietate pe care nu o au, chiriasii si concesionarii sa beneficieze de anumite facilitati, cum ar fi asimilarea impozitului platit cu, de exemplu, o rata la casa respectiva, pentru a o putea cumpara in cativa ani. Proiectul de act normativ nu pomeneste insa nicaieri de o asemenea facilitate.

Exemple concrete

Pentru persoanele fizice, valorile impozabile stabilite pentru anul 2003 sunt de 5,3 milioane lei/metru patrat (la cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, din caramida arsa, piatra naturala sau din alte materiale), respectiv de 1,4 milioane lei/metru patrat (in cazul cladirilor cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare), in cazul in care cladirile mentionate sunt electrificate si dotate cu instalatii de apa, canalizare si incalzire. Concret, in cazul unui apartament de bloc cu o suprafata de circa 100 metri patrati, situat in Bucuresti, impozitul este de 1.406.000 lei/an si ar putea creste cu inca 100.000 lei, in urma indexarii preconizate a taxelor si impozitelor locale. In cazul concesionarilor, daca imobilul are o valoare de inventar de un miliard de lei, impozitul datorat poate ajunge la circa 15 milioane lei/an.

Exceptii partiale

Proiectul de act normativ pastreaza in forma initiala lista cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozitului. Acestea sunt, printre altele, cladirile institutiilor publice, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice, monumentele istorice, de arhitectura si arheologie, precum si muzeele si casele memoriale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice, lacasurile de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute de lege, si partile lor componente locale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice.

De asemenea, sunt exceptate de la plata impozitului cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *