Stiri si noutati

Codul Fiscal va fi modificat prin lege

DiscuÅ£iile dintre reprezentanÅ£ii Ministerului FinanÅ£elor Publice (MFP) ÅŸi cei ai Fondului Monetar InternaÅ£ional (FMI) desfăşurate la sediul MFP, în perioada 31 ianuarie-2 ianuarie 2006, s-au axat pe execuÅ£ia bugetului general consolidat în anul 2005, veniturile ÅŸi cheltuielile programate pentru anul 2006, legislaÅ£ia fiscală din perioada 2006-2007 ÅŸi perspectivele fiscal-bugetare pe termen mediu (2006-2009). În ceea ce priveÅŸte execuÅ£ia bugetului în anul 2005, a fost analizată evoluÅ£ia cheltuielilor bugetare din ultima perioadă a anului trecut, în special din luna decembrie, când creÅŸterea acestora a fost deosebită, ducând la trecerea de la un excedent bugetar de 1,1 la sută din Produsul Intern Brut (PIB) la 11 luni, la un deficit de 0,8 la sută din PIB, la sfârÅŸitul anului. ReprezentanÅ£ii MFP au arătat că, în luna decembrie a anului trecut, s-au înregistrat anumite sporuri ale cheltuielilor faţă de nivelul înregistrat în lunile anterioare prin plata unor lucrări de investiÅ£ii, plata unor cheltuieli materiale suplimentare, recapitalizarea Băncii de export-import a României Eximbank SA, plata în avans a unei părÅ£i din salariile din sectorul public aferente lunii decembrie, plata unor cheltuieli legate de reconstrucÅ£ia după inundaÅ£iile din anul trecut, plata arieratelor în sectorul sănătăţii ÅŸi altele. Au fost analizate, de asemenea, evoluÅ£iile cheltuielilor de capital ÅŸi ale celor materiale în perioada 2005-2006.

Privitor la impozitarea veniturilor persoanelor fizice obÅ£inute sub formă de dobânzi, reprezentanÅ£ii MFP au informat misiunea tehnică a FMI că au discutat cu reprezentanÅ£ii băncilor comerciale din România că orice depozit, care se reînnoieÅŸte începând cu 1 ianuarie 2006, este considerat un nou depozit ÅŸi, ca urmare, dobânda aferentă trebuie să fie impozitată cu 16 la sută, conform Codului Fiscal aflat în vigoare. ReprezentanÅ£ii MFP au subliniat faptul că noul Cod Fiscal va fi modificat prin lege, iar propunerile de modificare vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2007, cu anumite excepÅ£ii, precum majorarea accizelor de la 1 iulie 2006 conform calendarului agreat cu Uniunea Europeană (UE), a taxelor de autorizare pentru jocurile de noroc ÅŸi pentru producătorii de alcool. Prin actualele propuneri de modificare a Codului Fiscal se intenÅ£ionează majorarea ratei de impozitare pentru câÅŸtigurile din capital ale persoanelor fizice – de la unu la sută – fie la 16 la sută, fie la un nivel intermediar de cinci la sută. De asemenea, se va urmări impozitarea tranzacÅ£iilor imobiliare, urmând să fie luată o decizie cu privire la această categorie de impozite. Variantele luate în calcul se referă fie la o impozitare a valorii reale cu doi la suăt fie la taxarea cu 16 la sută a câÅŸtigului net (diferenÅ£a pozitivă dintre preÅ£ul de vânzare ÅŸi cel de cumpărare). În ceea ce priveÅŸte anul 2007, se intenÅ£ionează lărgirea bazei de venituri impozitate cu 16 la sută prin includerea veniturilor agricole, eliminarea facilităţilor acordate parcurilor industriale, autofacturarea pentru anumite activităţi de export (de exemplu, de cherestea, de deÅŸeuri metalice etc.) pentru a evita abuzurile în domeniul rambursărilor de TVA. DiscuÅ£iile continuă pentru fundamentarea cotei de impozitare a veniturilor agricole, care vor fi impozitate începând cu 1 ianuarie 2007 fie cu doi la sută, fie cu 16 la sută.

Un alt subiect discutat cu misiunea tehnică a FMI l-a reprezentat proiectul de lege care vizează înfiinÅ£area unui Fond NaÅ£ional de Dezvoltare pentru România. ReprezentanÅ£ii MFP au explicat faptul că, din punct de vedere tehnic, acesta va lua forma unui cont în cadrul bugetul de stat, din care, cu aprobarea Guvernului, vor putea fi cheltuiÅ£i bani cu diverse destinaÅ£ii, de exemplu pentru lucrări de dezvoltare a infrastructurii. Sursele acestui cont ar putea fi banii care urmează să fie încasaÅ£i de statul român ca urmare a privatizărilor din sectorul public, acÅ£iuni rezultate prin transformarea unor datorii către bugetul general consolidat ÅŸi soldul efectiv din conturile Trezoreriei Statului al fondurilor rezultate din privatizare. Cu privire la perspectivele fiscal-bugetare pe termen mediu (2006-2009), discuÅ£iile cu misiunea tehnică a FMI s-au concentrat asupra proiecÅ£iilor privind contribuÅ£iile României la bugetul UE în următorii ani ÅŸi intrările de fondurile europene în România. ReprezentanÅ£ii MFP au subliniat faptul că estimările prezente privind intrările de fonduri europene conÅ£in anumite elemente de incertitudine, în special legat de faptul că, în condiÅ£iile aderării în anul 2007, România va beneficia de fondurile structurale, dar nu se cunoaÅŸte cu exactitate data semnării acordurilor, termen care va marca începutul perioadei de contractare ÅŸi plată a acestor fonduri ÅŸi gradul de absorbÅ£ie a acestora.

În vederea pregătirii accesării fondurilor structurale, MFP va intensifica eforturile de lansare din timp a anunÅ£urilor de licitaÅ£ii pentru a evita performanţă scazută care a caracterizat absorbÅ£ia fondurilor structurale în primul an de la aderare în multe din statele recent intrate în UE. Consultările cu misiunea FMI vor continua pe marginea evoluÅ£iilor fiscal-bugetare pe termen mediu în următoarele zile.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *