Stiri si noutati

CSA a infiintat Fondul Comun Cartea Verde

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a adoptat normele prin care se prevad principalele atributii ale Biroului Roman Carte Verde, dispozitiile privind constituirea, administrarea si gestionarea Fondului Comun Carte Verde, forma si continutul rapoartelor referitoare la asigurarea de raspundere civila a autovehiculelor Carte Verde.

Astfel, asiguratorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, membri ai Biroului Roman Carte Verde, pot elibera documente internationale de asigurare Carte Verde in baza unui mandat acordat de catre acesta.

Conducere executiva proprie

Asiguratorii emitenti de documente internationale de asigurare Carte Verde isi desfasoara activitatea prin asociatia profesionala Biroul Roman Carte Verde, in baza propriului statut, cu conducere executiva proprie, sub denumirea Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, birou constituit cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Asiguratorii mandatati de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, denumit in continuare BAAR, pentru practicarea asigurarilor de raspundere civila pentru autovehicule Carte Verde, sunt obligati sa respecte prevederile Conventiei Tip Inter Birouri Carte Verde si dispozitiile cuprinse in Statutul BAAR avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Emitere de documente internationale

Potrivit dispozitiilor Conventiei Tip Inter Birouri Carte Verde si in conformitate cu prevederile cuprinse in Statutul BAAR, avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, BAAR indeplineste urmatoarele functii:

 • mandateaza, dintre asiguratorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa practice asigurarile obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, pe cei care vor putea elibera documente internationale de asigurare Carte Verde, in baza prevederilor legale in vigoare, potrivit criteriilor stabilite de Adunarea Generala a BAAR si avizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
 • emite documente internationale de asigurare Carte Verde si le distribuie membrilor sai;
 • stabileste nivelul minim al tarifelor de prime si limita maxima a cheltuielilor de achizitionare pentru asigurarea Carte Verde, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor; – urmareste modul de respectare a prevederilor privind drepturile si obligatiile stipulate in conventiile Tip Inter Birouri Carte Verde.

Reprezentare in fata autoritatilor

De asemenea, BAAR isi reprezinta membrii in relatiile interne si cu strainatatea privind asigurarea de raspundere civila a autovehiculelor Carte Verde, inclusiv in cadrul Consiliului Birourilor;

 • incheie, semneaza si denunta conventii bilaterale cu celelalte birouri nationale din tarile care au aderat la Conventia Internationala Carte Verde sau conventii bilaterale cu birourile nationale de compensatie care nu au aderat la aceasta conventie, dar care emit documente de asigurare similare;
 • instrumenteaza si lichideaza, direct sau prin corespondent, daunele cauzate prin accidente de autovehicule produse pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Conventiei Tip Inter Birouri Carte Verde;
 • reprezinta in fata autoritatilor si instantelor de judecata din Romania, direct sau prin corespondent nominalizat, societatile straine de asigurare emitente ale documentelor internationale Carte Verde, in vederea apararii drepturilor si intereselor acestora;
 • poate revoca mandatul de membru al BAAR pentru asiguratorii care incalca prevederile legale din domeniu si actele proprii;
 • stabileste si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor conventiilor Tip Inter Birouri Carte Verde si a reglementarilor interne BAAR, cu informarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
  • BAAR va informa periodic Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu privire la eliberarea/retragerea mandatelor, aplicarea de sanctiuni, reclamatiile si sesizarile primite din partea altor birouri nationale si fraudele depistate.

   Garantarea deconturilor

   In plus, BAAR are obligatia de a mentine Fondul Comun Carte Verde, fond deja constituit, destinat garantarii rambursarii catre birourile gestionare din strainatate a sumelor platite de acestea cu titlu de despagubiri pentru pagube produse de asiguratii de raspundere civila Carte Verde ai societatilor de asigurare membre ale BAAR, si, in calitate de birou gestionar national, de a plati sumele datorate catre terte persoane pagubite, in Romania, precum si de a garanta deconturile corespondentilor nominalizati, neonorate in termen de doua luni de catre societatile de asigurare din strainatate, respectiv de birourile emitente care au eliberat documentele internationale de asigurare Carte Verde. De asemenea, BAAR are obligatia de a pastra Fondul Comun Carte Verde la o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei. Fondul Comun Carte Verde va avea urmatoarele resurse financiare:

   • contributia initiala a asiguratorilor emitenti de documente internationale Carte Verde;
   • contributii lunare si speciale ale asiguratorilor emitenti de documente internationale Carte Verde.

   Contributia initiala si contributiile lunare, precum si termenele de plata a acestora vor fi stabilite prin Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului Comun Carte Verde, emise de BAAR; pentru indeplinirea obiectivului fondului se stabileste contributia initiala, care nu poate fi mai mica de 1,5% din volumul total de prime incasate pe polita Carte Verde in anul 2001 de catre fiecare societate membra a BAAR si contributia lunara procentuala, care nu poate fi mai mica de 6% din total volum lunar de prime brute incasate pentru polite Carte Verde incheiate in perioada de raportare de catre fiecare societate membra a BAAR.

   In numerele viitoare vom publica si celelalte prevederi referitoare la atributiile ce revin Biroului Roman Cartea Verde, asa cum rezulta din normele adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

   Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *