Stiri si noutati

Fond guvernamental in slujba combaterii saraciei

avocat Nasty Vladoiu

Prin Legea nr. 129/1998 (republicata in "Monitorul Oficial" nr. 483 din 08/06/2005) a fost infiintat Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, organism de interes public, fara scop lucrativ. Fondul isi desfasoara activitatea sub autoritatea Guvernului, fiind constituit cu sustinerea organizatiilor financiare internationale si a altor donatori din tara si din strainatate, a bugetelor de stat si locale. Fondul are ca scop contributia la reducerea saraciei prin finantarea de proiecte in comunitatile sarace beneficiare, printre care grupurile sarace de etnie rroma si grupurile dezavantajate. Grupurile dezavantajate pot fi alcatuite din varstnici saraci, fara sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinte sau adapost, femei, victime ale violentei domestice, femei sarace, parinti saraci cu copii in intretinere, copii ai strazii, adolescente sarace gravide si alte asemenea categorii. Fondul mai poate desfasura si alte activitati in domeniul dezvoltarii sociale, cum ar fi: instruire, asistenta si consultanta. Printre categoriile de proiecte finantate de Fond, se numara proiecte de mica infrastructura rurala, proiecte de activitati generatoare de venit, proiecte de servicii sociale comunitare etc.

Pentru a beneficia de finantare, categoriile eligibile se pot constitui in grupuri, cu personalitate juridica, sau pot apela la organizatii de intermediere, prin care sa elaboreze si sa prezinte un proiect. Aceasta va fi supus evaluarii si aprobarii Fondului. Atragem atentia asupra faptului ca pe toata perioada elaborarii, evaluarii, selectiei, aprobarii si realizarii proiectelor, beneficiarii au dreptul la asistenta juridica gratuita din partea autoritatilor publice, pentru pregatirea si incheierea oricaror acte juridice aferente prezentarii unui proiect.

Alocarea resurselor financiare se face pe baza de selectie si concurs, conform reglementarilor adoptate de directia Fondului. Plafoanele maxime ale contributiei financiare a Fondului la realizarea proiectelor, precum si detalierea destinatiilor resurselor financiare sunt stabilite, de asemenea, prin propriile reglementari ale Fondului. Aceste prevederi pot insa, sa devina problematice in cazul in care criteriile de selectie nu s-ar bucura de totala transparenta, ceruta de lege. Totusi se prevede ca resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru: achizitionarea de terenuri si cladiri; operatiuni speculative de orice tip; achizitionarea de valori mobiliare; constructii si amenajari pe terenul unor proprietari.

Utilizarea grantului in alte scopuri decat cele aprobate este interzisa si atrage desfiintarea conventiei de finantare, fara interventia instantei judecatoresti sau a celei de arbitraj. Organele abilitate prin lege trebuie sa efectueze controlul modului in care sunt utilizate sumele corespunzatoare finantarii Fondului, provenite de la bugetul de stat, bugetele locale si din imprumuturi acordate statului roman de organisme financiare internationale.

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *