Stiri si noutati

Legea armonizată privind TVA va intra în vigoare odată cu aderarea României la UE

Legea armonizată privind Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) va intra în vigoare odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, informează un comunicat al Ministerului Finanţelor Publice (MFP). Cele mai importante aspecte ale legii armonizate prevăd includerea în legislaţia naţională a regimului tranzitoriu în domeniul taxei pe valoarea adăugată, care se va aplica numai în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene, transpunerea directivelor a VIII-a şi a XIII-a ale CEE, care stabilesc procedura de restituire a taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate în România de persoane impozabile din străinătate, stabilite atât în statele membre ale Uniunii Europene (Directiva a VIII-a), cât şi în ţări terţe (Directiva a XIII-a), eliminarea unor scutiri de taxă pe valoarea adăugată care nu sunt permise de Directiva a VI-a a CEE şi introducerea altor scutiri de taxă pe valoarea adăugată, prevăzute de Directiva a VI-a a CEE şi care nu au fost implementate încă în legislaţia naţională. Legea armonizată a TVA presupune, de asemenea, introducerea în legislaţia naţională a altor prevederi, precum ajustarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, introducerea regimului special pentru producătorii agricoli, concomitent cu eliminarea scutirii de TVA pentru această activitate, introducerea regimurilor speciale pentru agenţiile de turism, bunurile second hand, obiectele de artă, de colecţie sau antichităţi, aurul pentru investiţii, bunurile vândute în sistem consignaţie şi amanet. În prezent, pentru aceste domenii se aplică reguli speciale asemănătoare celor prevăzute de Directiva a VI-a a CEE. Având în vedere noutatea şi importanţa prevederilor legii armonizate, precum şi impactul acestora asupra mediului de afaceri din ţara noastră, proiectul legii armonizate a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, astfel încât agenţii economici să se familiarizeze cu noile prevederi, în vederea aplicării corecte a acestora după aderare. Proiectul legii armonizate în domeniul taxei pe valoarea adăugată poate fi accesat la adresa www.mfinante.ro. Eventualele propuneri şi observaţii cu privire la acest proiect de lege pot fi transmise Direcţiei generale legislaţie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *