Stiri si noutati

Noua Lege a energiei da unda verde exproprierilor

Carmen Neacsu, Stefan Etves

Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate terenuri si bunuri sau desfasoara activitati in vecinatatea unor capacitati de producere a energiei sunt pasibile de a-si pierde dreptul asupra acestora, pe durata lucrarilor de retehnologizare si functionare a capacitatii energetice sau, mai rau, sa fie expropriate.

Proiectul de lege privind energia termica si electrica, elaborat de Ministerul Industriei, stipuleaza ca asupra terenurilor amintite titularii autorizatiilor de infiintare a noi capacitati de productie a energiei electrice si termice, realizare de linii de transport a energiei etc. si posesorii licentelor de exploatare comerciala de capacitati de producere a energiei beneficiaza de drept de servitute de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea retelelor de conducte si de dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati ale proprietarilor care ar putea pune in pericol persoane si bunuri.

Legea spune ca drepturile de uz si servitute asupra terenurilor proprietate privata se stabilesc prin acord intre proprietari si titularii autorizatiilor/licentelor, cu fixarea duratei, continutului si limitelor de exercitare, precum si a despagubirilor si indemnizatiei acordate proprietarului.

In caz de nerealizare a acordului intre titularul autorizatiei de infiintare/licenta, "va decide instanta judecatoreasca". In cazul dreptului de uz asupra terenurilor, pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii energetice, instanta poate lua o decizie in lipsa proprietarului.

Titularul autorizatiei de infiintare a noi capacitati de productie are obligatia sa despagubeasca proprietarii terenurilor pentru prejudiciile create. In schimb, ei pot sa desfiinteze sau restranga culturi, plantatii ori alte amenajari existente sau sa opreasca/restranga activitati ale proprietarului, in anumite limite.

Proprietarii pot fi deposedati

Pentru a se evita periclitarea persoanelor si a bunurilor desfasurate in zona de executie a lucrarilor, titularul licentei are dreptul de a obtine restrangerea sau sistarea activitatilor desfasurate in vecinatate de alte persoane, care, daca lipsesc, se pot trezi ca instanta a hotarat in lipsa lor, primind despagubiri. Daca terenul necesar infiintarii si functionarii unei capacitati de producere a energiei este proprietate privata a unui tert, solicitantul autorizatiei de infiintare poate sa initieze procedura de expropriere a terenului, daca se invoca cauza de utilitate publica. Acesta poate sa obtina concesiunea asupra terenului sau poate sa-l cumpere.

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *