Stiri si noutati

Pierderile si castigurile firmelor, transmise prin fuziune

Carmen Neacsu, Marius Guta

Fuziunea sau divizarea societatilor comerciale reprezinta "dizolvarea fara lichidare" a firmelor care isi inceteaza existenta, si transmiterea elementelor sale de activ si de pasiv catre societatea sau societatile comerciale beneficiare, in starea in care se afla la data fuziunii sau a divizarii, se precizeaza in "Normele metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale".

Data fuziunii sau a divizarii reprezinta data transmiterii efective a elementelor de activ si de pasiv si a inregistrarii la registrul comertului. Societatea comerciala nu isi inceteaza existenta in cazul in care o parte din elementele de natura activelor si pasivelor ei se desprind si se transmit catre una sau mai multe societati comerciale existente ori care iau astfel fiinta".

Pierderea fiscala inregistrata de societatile comerciale care-si inceteaza existenta ca urmare a divizarii sau fuziunii nu va fi recuperata de catre firmele nou- infiintate. Aceeasi reglementare se aplica, potrivit normelor metodologice privind fuziunea, lichidarea si dizolvarea societatilor comerciale elaborate de ministerul Finantelor in scopul aplicarii unitare a legislatiei in domeniu, si in cazul pierderilor fiscale inregistrate sau de catre firmele care preiau activele societatii absorbite. Normele precizeaza ca, in situatia in care societatea comerciala care se lichideaza are pierdere contabila care nu poate fi acoperita cu ocazia lichidarii, modalitatea de acoperire a acesteia va fi cea prevazuta in hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, in vederea intocmirii situatiilor financiare finale. De asemenea, societatile aflate in lichidare vor depune obligatoriu declaratiile de impozit, asigurari de sanatate, fond de somaj si decontul TVA la termenele stabilite de reglementarile legale. Aceste documente se semneaza de catre lichidator, care-si va desfasura activitatea sub controlul cenzorilor. Persoanele juridice care inceteaza sa existe au obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii faptului ca firma si-a incetat activitatea.

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *