Stiri si noutati

Privatii care acorda burse n-au voie sa profite de pe urma studentilor

"Pe perioada acordarii bursei private se interzice ca beneficiarul sa lucreze pentru cel ce acorda bursa sau pentru alta persoana juridica ori fizica desemnata de acesta?, se stipuleaza in ultimele instructiuni de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private, aprobate prin ordin comun de catre ministrii educatiei si cercetarii si al finantelor publice. De asemenea, acest tip de burse nu poate fi acordat "rudelor sau afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv?. In schimb, pot beneficia de ele elevii, studentii, doctoranzii sau cei care urmeaza un program de pregatire postuniversitara intr-o institutie de invatamant acreditata, din tara sau din strainatate.

Cuantumul bursei private "trebuie sa acopere cel putin masa, cazarea si cheltuielile de intretinere, fara a se situa sub nivelul salariului minim pe economie?. Mai precis, el nu poate fi mai mic de 2.800.000 de lei, cat este, in prezent, valoarea venitului minim pe economie. El va fi stabilit la incheierea contractului si va putea fi modificat, ulterior incheierii contractului, numai prin act aditional. De asemenea, bursa se poate suspenda pe perioadele in care beneficiarul ei nu indeplineste clauzele stabilite prin contract. Ofertantul de bursa poate obliga beneficiarul ca, dupa terminarea studiilor, sa lucreze prin angajare, pe o anumita perioada prevazuta in contract, dar numai pe un post corespunzator studiilor absolvite. Valoarea bursei va fi scazuta din impozitul pe profit. (A. Calmacu)

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *