Stiri si noutati

Proprietarii de terenuri vor primi 10% reducere pentru plata in avans a impozitului

Marilena Dan

Impozitul pe teren se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a Consiliului Local.

Impozitul pe teren va fi achitat la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situat. In cazul unui teren aflat in administrarea sau in folosinta, dupa caz, a altei persoane, si pentru care se datoreaza chirie/arenda in baza unui contract de inchiriere/arendare, impozitul pe teren se datoreaza de catre proprietar. Daca un teren este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. Daca partile individuale ale proprietarilor in comun nu pot fi stabilite, acestia vor datora o parte egala din impozit.

Scutiri prevazute in Codul Fiscal

Potrivit proiectului amintit, vor fi scutite de impozit terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute de lege, cele apartinand cimitirelor sau crematoriilor, terenurile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, precum si cele ale unitatilor sanitare de interes national.

Terenurile statului, neimpozitate

Terenurile private, trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari, vor fi exceptate de la plata impozitului.

De acelasi "tratament" vor beneficia terenurile detinute, administrate sau folosite de institutiile publice, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice, precum si terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea.

De asemenea, sunt scutite de impozit terenurile ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a Consiliului Local.

Nu in ultimul rand, vor fi scutite de impozit terenurile legate de sistemele hidrotehnice sau de navigatie, precum si terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, nationale si drumuri principale administrate de Autoritatea Nationala a Drumurilor, drumuri judetene si comunale, zonele de siguranta ale acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta. De aceasta prevedere beneficiaza si terenurile parcurilor industriale.

Dobandiri si transferuri

In cazul in care o persoana dobandeste un teren in cursul unui an, impozitul se datoreaza de la data de intai a lunii imediat urmatoare.

Persoanele care isi transfera terenurile in cursul unui an inceteaza a mai datora impozit incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei de dupa transfer.

Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, atunci impozitul pe teren se modifica pentru intregul teren situat in intravilan, corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.

Orice persoana care dobandeste teren sau care modifica folosinta acestuia are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la autoritatea administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei/modificarii folosintei.

In cazul unui teren amplasat in extravilan, indiferent de categoria de folosinta si zona unde este situat, impozitul pe teren este de 10.000 lei/ha.

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *