Stiri si noutati

UE ne inchide robinetul esalonarilor de la 1 decembrie

Carmen Neacsu

Firmele de stat, dar si cele private mai au trei luni pentru a solicita facilitati fiscale

Incepand cu 1 ianuarie 2004, inlesnirile la plata obligatiilor bugetare se vor acorda dupa o noua legislatie, armonizata cu cea din Uniunea Europeana. Ca urmare, societatile cu datorii mai pot depune cereri pentru acordarea esalonarilor si a altor inlesniri la plata, impreuna cu documentatia aferenta, pana la 1 decembrie a.c. inclusiv. "Batalia" pe acest front se anunta apriga, dat fiind ca timpul ramas e scurt, iar doritorii de facilitati fiscale foarte numerosi. Primii pasi in acest sens au fost facuti, urmand sa fie iertate de datorii intreprinderi din subordinea ministerelor Transporturilor si Economiei.

Datoriile unor societati de stat, sterse

Astfel, Executivul a decis stergerea datoriilor catre bugetul de stat, asigurarilor pentru somaj si Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate ale unor agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si celui al Transporturilor acumulate in exercitiul financiar 2003. Scutirile la plata amintite vor putea fi aprobate in limita unui plafon maxim. Agentii economici care vor beneficia de aceste facilitati vor fi stabiliti prin hotarare de Guvern, dupa notificarea Consiliului Concurentei in vederea autorizarii. Cuantumul datoriilor anulate va fi stabilit lunar. La 30 iunie, datoriile bugetare ale societatilor mari din subordinea celor doua ministere depaseau 26.000 miliarde de lei (circa 710 milioane de euro). Surse guvernamentale spun ca pentru o parte din acestea urmeaza sa se acorde facilitati.

Amanare de la plata dobanzilor pentru trei ani

Potrivit unei ordonante care modifica OUG 20/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare, diferenta de dobanda si penalitatea de intarziere rezultata prin nerespectarea graficului constituie obligatie curenta, care va fi comunicata debitorilor pana la urmatorul termen de plata. In cazul in care debitorii nu achita ratele esalonate la termenele din graficele-anexa la conventiile parafate, ei pot plati aceste restante cel mai tarziu pana la urmatorul termen din grafic. Acelasi act normativ stipuleaza ca debitorii, beneficiari ai inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante, acordate in baza unor acte normative anterioare OUG 40/2002, care si-au achitat sau achita integral sumele pentru care s-au acordat inlesniri de plata, beneficiaza de amanarea la plata, pentru o perioada de trei ani, a dobanzilor datorate si neachitate.

Termen pentru achitarea diferentei de dobanda

Datornicii care au incheiate conventii de esalonare si care, pana la finele acestei luni, fac dovada achitarii atat a ratelor, cat si a obligatiilor bugetare curente, precum si a constituirii garantiei si platii oricaror alte obligatii bugetare care nu fac obiectul esalonarii beneficiaza de mentinerea valabilitatii inlesnirilor la plata acordate. Pe de alta parte, pentru plata cu intarziere a ratelor si obligatiilor bugetare curente, se va calcula diferenta de dobanda si de penalitate care trebuie achitata pana la 20 decembrie 2003.

Ajutoarele de stat vor fi acordate ca in UE

Romania trebuie sa-si armonizeze legislatia privind ajutorul de stat cu cea din UE, in acest sens fiind trimise la Bruxelles mai multe proiecte de propuneri legislative. Un raspuns fata de acestea este asteptat de oficialii Finantelor in maximum sase saptamani. Reamintim ca, potrivit unui proiect de ordonanta, se propune ca datoriile, penalitatile si majorarile de intarziere inregistrate la 31 august a.c. de companiile si regiile autonome sa fie amanate la plata si anulate pana la privatizare sau la finele lui 2006, daca societatile vor dovedi ca sunt viabile. Intreprinderile de stat care vor beneficia de aceste facilitati vor fi obligate sa prezinte un plan de restructurare si sa-si achite datoriile curente, in caz contrar facilitatile fiind retrase. Aceasta varianta, elaborata dupa recomandarile Consiliului Concurentei, stabileste reglementari generale privind aceste ajutoare, care vor fi acordate prin hotarari de Guvern pentru fiecare societate in parte. Consiliul Concurentei va autoriza acordarea unui ajutor de stat sau modificarea celui existent.

Datorii ale misiunilor diplomatice, anulate

Printr-o ordonanta aprobata saptamana trecuta de Guvern, obligatiile de plata catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului si Protocolului de Stat" (RA-APPS) a chiriilor restante, datorate de Ambasada Republicii Islamice Iran pe 2003 si de Ambasada Republicii Federative a Braziliei pentru perioada iunie 2000-martie 2001, vor fi anulate. Aceasta prevedere se va aplica si in cazul dobanzilor si penalitatilor aferente datoriilor neachitate. Obligatia de plata a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, reprezentand TVA neachitata, aferenta chiriilor facturate de RA-APPS pe 2003, va fi, de asemenea, anulata. Este prevazuta si anularea obligatiei de plata a RA-APPS a sumelor reprezentand TVA nefacturata, aferenta chiriilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate in Romania, precum si personalului acestora, impreuna cu dobanzile si penalitatile aferente, pentru perioadele ianuarie-august 1998 si ianuarie 2000-31 august 2003. Cuantumul obligatiilor de plata anulate va fi stabilit prin hotarare de Guvern.

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *