Stiri si noutati

Ultima saptamana pentru achizitionarea de calculatoare cu ajutor financiar de la stat

avocat Nasty Vladoiu

Legea nr. 269 din 16/06/2004 (publicata in "Monitorul Oficial" nr. 566 din 28/06/2004) privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare a fost modificata de curand prin O.U. nr. 28 din 14/04/2005 (publicata in "Monitorul Oficial" nr. 330 din 19/04/2005). Masura legislativa se adreseaza familiilor defavorizate si are ca scop stimularea achizitionarii de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale.

Beneficiarii acestei legi sunt familiile cu elevi sau studenti in invatamantul de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 1,5 milioane lei pe membru de familie. Fiecare familie beneficiaza de ajutor financiar pentru achizitionarea unui singur calculator, indiferent de numarul elevilor sau studentilor. Ajutorul financiar este in valoare de maximum 200 de euro pentru un calculator. Acordarea ajutorului financiar se realizeaza in ordinea venitului brut lunar pe membru de familie, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Educatiei.

Elevii si studentii care pot beneficia de aceasta lege trebuie sa depuna o cerere de acordare a ajutorului financiar, insotita de documentele prin care se face dovada acestui drept, la unitatea de invatamant la care sunt inscrisi. Aceasta verifica eligibilitatea solicitantilor si ii transmite documentele Ministerului Educatiei si Cercetarii, care va acorda ajutorul financiar. Ministerul va face publica, pe Internet, lista cu persoanele eligibile care pot beneficia de prevederile prezentei legi, pana la data de 1 iunie.

Persoanele beneficiare, care sunt cuprinse in lista publicata si carora li se acorda ajutor financiar, vor primi de la unitatile de invatamant la care sunt inscrise un document care va face dovada ca sunt beneficiari ai acestui ajutor si care va fi folosit la achizitionarea calculatorului. Intr-un termen stabilit prin hotarare a Guvernului, de la primirea documentului, beneficiarii vor face dovada achizitionarii calculatorului, in caz contrar urmand a-si pierde eligibilitatea pentru anul in curs.

Instrainarea calculatoarelor inainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpararea acestora este interzisa. In caz contrar trebuie restituit ajutorul financiar acordat. Constatarea nerespectarii legii se efectueaza de persoane imputernicite de Ministerul Educatiei.

Scopul adoptarii O.U. nr. 14/2005 a fost de a prelungi perioada in care pot fi depuse cererile pentru acest ajutor. Conform Legii 269/2004, termenul-limita pentru anul 2005 era 31 martie. Acum acesta a fost prelungit pana la 30 aprilie 2005. Asa cum se remarca si in preambulul O.U., familiile defavorizate, carora li se adreseaza, sunt cel mai adesea si cele mai dezinformate. In consecinta, o prelungire a termenului cu 2 saptamani ni se pare o masura insuficienta pentru a permite acestora sa treaca prin hatisurile birocratiei.

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *