Stiri si noutati

Deputatii au aprobat un Cod al muncii cu elemente in favoarea angajatilor

Plenul Camerei Deputatilor a aprobat, luni, pe articole, ordonanta de urgenta a Guvernului privind modificarea Codului Muncii, acceptand cele mai multe amendamente ale Comisiei pentru munca in favoarea angajatilor.
De asemenea, Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a propus si conditiile care sa permita companiilor sa se dezvolte si sa armonizeze prevederile Codului Muncii cu acquis-ul comunitar in domeniul legislatiei muncii.
Potrivit modificarilor aduse de deputati, angajatorul are obligatia anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca sa informeze persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator in momentul semnarii contractului individual de munca sau al actului aditional, dupa caz.
In situatia in care angajatorul nu isi executa obligatia de informare, persoana selectata, sau salariatul, are dreptul sa sesizeze in termen de 30 de zile de la data neindeplinirii acestei obligatii instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare.
La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incheierea contractului sa nu presteze in interes propriu sau al unui tert o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata de angajatorul sau. In schimb, salariatul poate primi o indemnizatie de neconcurenta lunara pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.
Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba contractul individual de munca poate inceta numai printr-o notificare scrisa la initiativa oricareia dintre parti.
Concedierea salariatului poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a acestuia, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivel national la nivel de ramura de activitate, de grup de unitati sau de unitate, precum si prin regulamentul intern.
In cazul concedierilor colective, angajatorul are obligatia sa initieze consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor referitoare la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati.
Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati timp de noua luni de la data concedierii acestora. In situatia in care in aceasta perioada se reiau activitatile, angajatorul are obligatia de a transmite salariatilor care au fost concediati o comunicare scrisa si de a-i reangaja pe aceleasi locuri de munca pe care le-au ocupat anterior fara examen sau concurs ori perioada de proba.
Durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de trei luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
Acest proiect de lege, adoptat si de Senat, urmeaza sa primeasca votul final in Camera Deputatilor.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *