Stiri si noutati

Guvernul a aprobat noi reglementari privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului

Guvernul a aprobat joi un proiect de Lege pe baza caruia s-au stabilit noi reglementari pentru protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului, informeaza un comunicat de presa emis joi de Executiv.
Pe baza noilor reglemetari, care se vor aplica de la data aderarii Romaniei in Uniunea Europeana, transferul intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, indiferent de natura capitalului social, nu poate constitui motiv de concediere individuala sau colectiva a salariatilor.
Potrivit proiectului, drepturile si obligatiile cedentului (persoana care isi pierde calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora) care decurg din contractele individuale de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. Anterior datei transferului, cedentul are obligatia notificarii cesionarului cu privire la toate drepturile si obligatiile care urmeaza a fi transferate acestuia.
In cazul in care transferul implica o modificare substantiala a conditiilor de munca, in detrimentul salariatului, angajatorul este responsabil pentru incetarea contractului individual de munca.
Cesionarul are obligatia respectarii prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil la data transferului, pana la data rezilierii sau expirarii acestuia. Prin acord intre cesionar si reprezentantii salariatilor, clauzele contractului colectiv de munca valabil in momentul efectuarii transferului pot fi renegociate, dar nu mai devreme de un an de la data transferului.
In situatia in care in urma transferului, intreprinderea, unitatea sau parti ale acestora nu isi pastreaza autonomia, iar contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul cesionarului este mai favorabil, salariatilor transferati li se va aplica contractul colectiv de munca mai favorabil.
In cazul in care in urma transferului, intreprinderea, unitatea sau parti ale acestora isi pastreaza autonomia, reprezentantii salariatilor afectati de transfer isi mentin statutul, atributiile si functia, daca sunt indeplinite conditiile de reprezentativitate, potrivit legii. Daca in urma transferului, intreprinderea, unitatea sau parti ale acestora nu isi pastreaza autonomia, salariatii transferati isi aleg reprezentantii, conform legii.
Daca mandatul reprezentantilor salariatilor afectati de transfer expira ca urmare a transferului, acestia vor beneficia in continuare de masurile de protectie prevazute de lege.
Nerespectarea de catre cedent sau cesionar a obligatiilor prevazute in prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei RON la 3.000 lei RON. Salariatii sau reprezentantii salariatilor afectati de transfer se pot adresa instantei judecatoresti competente pentru solutionarea contractelor individuale sau colective de munca.
Prevederile actului normativ nu se aplica in cazul concedierii determinate de desfiintarea locurilor de munca ocupate de salariati, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, precum si in cazul personalului navigant din marina comerciala.
Elaborarea proiectului de lege privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, este una dintre masurile cuprinse in Programul legislativ prioritar pentru integrarea in Uniunea Europeana.
Noul proiectul de act normativ a fost elaborat in vederea indeplinirii angajamentelor asumate de Romania, in cadrul negocierilor privind Capitolul 13 Ocupare si Politici Sociale, de armonizare a legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar. Reglementarile cuprinse in acest proiect urmaresc transpunerea integrala a Directivei Consiliului 2001/23/CE privind apropierea legislatiei statelor membre referitoare la mentinerea drepturilor lucratorilor in cazul transferului de intreprinderi, unitati sau parti de intreprinderi sau unitati.
In acelasi timp, la elaborarea proiectului de lege s-au avut in vedere dispozitiile prevazute in mod expres de Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si dispozitiile comunitare in domeniu.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *