Stiri si noutati

Distribuirea dividendelor SIF Banat-Crisana

SIF Banat-Crisana S.A. aduce la cunostinta actionarilor sai ca in urmatoarele doua saptamani va incepe plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2004. Dividendul brut pe actiune este de 500 lei vechi (0,05 lei noi).

Societatea are pregatita baza de date necesara derularii acestei operatiuni si, in acest moment, se asteapta din partea Ministerului Finantelor reglementari privind modul de determinare a impozitului pe dividende, necesare finalizarii calculului sumelor cuvenite actionarilor.

Vor beneficia de dividende actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10 mai 2005, platile urmand a se efectua prin una dintre modalitatile:
Pentru actionarii persoane fizice cu domiciliul in Romania, cu detineri intre 100 si 5.000 de actiuni, plata sumelor cuvenite se va face prin mandat postal, expediat la adresa inscrisa in Registrul Actionarilor. In aceasta categorie de plata sunt inclusi actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor cu un act de identitate valabil (carte sau buletin de identitate / pasaport), care nu au cerut achitarea dividendelor printr-o alta modalitate de plata si au incasat dividendele cuvenite pentru anii precedenti.

Pentru actionarii persoane juridice, respectiv persoane fizice cu detineri peste 5.000 de actiuni, plata se face prin virarea sumelor cuvenite in conturi bancare deschise la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, in baza solicitarilor si a datelor primite de la respectivii actionari. Plata prin virament bancar se va efectua si in cazul actionarilor persoane fizice cu detineri sub 5.000 de actiuni care au solicitat acest lucru pana in data de 11 iulie 2005, in conturile curente personale comunicate.

Pentru actionarii persoane fizice cu detineri sub 100 de actiuni, plata dividendelor se va face direct la ghiseele SIF Banat-Crisana de la sediul central sau al sucursalelor sale din teritoriu.

Cheltuielile aferente patii dividendelor (taxe postale, comisioane bancare) vor fi deduse din sumele cuvenite actionarilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0257/255.046 – Biroul Relatia cu Actionarii.

SIF Banat-Crisana S.A. administreaza un portofoliu de active financiare cuprinzand valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise si tranzactionate pe piata financiara din Romania. In prezent, reglementarile in vigoare limiteaza aria noastra investitionala la teritoriul national.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *