Stiri si noutati

Activele nete ale SIF-urilor au crescut cu peste 45 la sut? ?n primele nou? luni

Activele nete ale societ??ilor de investi?ii financiare /SIF/ au totalizat la sfâr?itul lunii septembrie 4,683 miliarde RON, în cre?tere cu 4,3 la sut? fa?? de luna anterioar? ?i cu 45,1 la sut? fa?? de sfâr?itul anului 2004, conform datelor centralizate de Uniunea Na?ional? a Organismelor de Plasament Colectiv /UNOPC/.
            În privin?a de?inerilor celor cinci SIF-uri din capitalul social al unor societ??i listate atât la Bursa de Valori Bucure?ti, cât ?i pe RASDAQ, SIF Oltenia ocup? primul loc la acest capitol, cu de?ineri în valoare de 1,127 miliarde RON, din care 96,98 la sut? sunt considerate imobiliz?ri financiare pe termen scurt.
            La polul opus, cu cele mai mici de?ineri se situeaz? SIF Moldova, acestea însumând 649,4 milioane RON. În ceea ce prive?te aprecierea valorii portofoliului de titluri cotate în perioada analizat?, ordinea este SIF Banat-Cri?ana – 10,47 la sut?, SIF Moldova – 9,57 la sut?, SIF Oltenia – 8,99 la sut?, SIF Transilvania – 3,20 la sut?, SIF Muntenia – 2,73 la sut?. Pe totalul portofoliului celor cinci SIF-uri, a fost înregistrat? o apreciere a valorii de pia?? a ac?iunilor cotate cu 7,11 la sut? ?i la o sc?dere a titlurilor de?inute din societ??i nelistate de 1,14 la sut?.
            În activele totale ale SIF-urilor, a sc?zut ponderea titlurilor de stat, valoarea total? a acestora ajungând la doar 67,3 milioane RON, în sc?dere cu 61,24 la sut? fa?? de luna august, disponibilit??ile fiind orientate în luna acesta c?tre plasamente monetare, în certificate de depozit (apreciere în perioada de raportare de 6,26 la sut?) ?i depozite bancare (apreciere în perioada de raportare de 36,61 la sut?).
            Obliga?iunile municipale ?i corporative nu ocup? o pondere însemnat? în totalul portofoliului celor cinci SIF, acestea însumând doar 0,37 la sut? din totalul valoric al activului, din care SIF Banat-Cri?ana de?ine 12,26 milioane RON, adic? 58,17 la sut? din totalul plasamentelor pe care SIF-urile le au în obliga?iuni.
            În euro, activele SIF-urilor la 30 septembrie a.c. se cifrau la peste 1,316 miliarde euro, în cre?tere cu peste 61 la sut? fa?? de finele anului trecut, interval în care aprecierea leului fa?? de moneda euro a fost de 11,4 la sut?.
            Nivelul de capitalizare pe ansamblul SIF-urilor, atins la finele lunii septembrie, a fost de peste 4,709 miliarde RON, fiind cu 14 la sut? mai mare decât în luna anterioar

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *