Stiri si noutati

Cladirile statului, scutite la plata impozitelor si taxelor locale in 2004

Potrivit proiectului Codului Fiscal, autoritatile publice locale vor acorda, incepand din 2004, o serie de scutiri la plata impozitelor si taxelor, printre beneficiarii acestor masuri numarandu-se atat persoane fizice, cat si institutii de stat. Pe de alta parte, potrivit prevederilor Codului Fiscal, impozitele si taxele locale se percep pe cladiri, pe teren, mijloace de transport, pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor; pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, precum si pe spectacole. De asemenea, se percep taxe hoteliere si alte taxe stabilite de consiliile locale. Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire. Totusi, acest impozit nu va fi platit timp de 10 ani in cazul in care este vorba de o locuinta noua. Totodata, chiriasii nu vor mai plati impozit pe locuintele avute in folosinta, iar exceptiile de la plata impozitelor si taxelor locale sunt clar stipulate in proiectul Codului Fiscal. (A. Dobre)

Imobile neimpozitate

Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru urmatoarele:

 • Cladirile institutiilor publice sau care fac parte din domeniul public si privat al unei unitati administrativ-teritoriale (exceptie: incintele folosite pentru activitati economice);
 • Cladirile declarate monument istoric, de arhitectura sau arheologic, muzeu sau casa memoriala (cu aceleasi exceptii);
 • Lacasele de cult ale cultelor religioase recunoscute de lege si partile lor componente locale (cu exceptiile mentionate anterior);
 • Cladire institutiilor de invatamant pre-universitar sau universitar, autorizate provizoriu sau acreditate (mai putin incintele folosite pentru activitati economice);
 • Toate cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" (RAAPPS) (exceptii: aceleasi);
 • Orice cladire aflata in domeniul privat al statului si in administrarea RAAPPS, atribuita conform dispozitiilor legale (exceptii: aceleasi);
 • orice constructie si amenajare funerara din cimitire, crematorii;
 • Toate cladirile sau constructiile din parcurile industriale, precum si cladirile apartinand organizatiilor umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani, caselor de ocrotire a copiilor abandonati.

Constructii speciale netaxate

Tot la categoria "scutiri" sunt incadrate urmatoarele constructii speciale:

 • sonde de titei, gaze, sare, platforme de foraj marin, centralele hidroelectrice si termoelectrice, centrala nuclearoelectrica, transformatoarele electrice, retelele electrice aeriene si stalpii aferenti, cabluri subterane, instalatii electrice de forta;
 • canalizari, retele de telecomunicatii subterane si aeriene;
 • cai de rulare, de incinta sau exterioare, platforme betonate;
 • galerii subterane, planuri inclinate subterane, puturi de mina, cosuri de fum, turnuri de racire, baraje, diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor;
 • constructii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de imbunatatiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele si statiile de pompare aferente;
 • poduri, viaducte, apeducte si tuneluri;
 • retele si conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si retele de canalizare etc.

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *