Stiri si noutati

Comisii peste comisii, la orase si sate

In vederea identificarii si inventarierii terenurilor, prin dispozitia primarului se va constitui o comisie alcatuita din 3 membri la comune si din 5 membri la orase si municipii. Membrii comisiei pot fi consilieri locali, functionari publici si angajati cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliului local respectiv. In termen de 60 de zile de la data constituirii, comisia are obligatia sa identifice si sa inventarieze terenurile din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, situate in intravilanul localitatilor, care sunt disponibile si libere de sarcini. Dupa evidentierea in planurile cadastrale, inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit legii, se analizeaza si se valideaza prin hotarare a consiliului local. Hotararea consiliului local impreuna cu situatia terenurilor disponibile se aduc la cunostinta publica prin afisare la sediul consiliului.

Dosarul trebuie avizat in maximum 15 zile

Dosarul cuprinzand cererea de atribuire a terenului si actele prevazute se analizeaza de catre comisia special constituita, dupa care se supune analizei consiliului local, in termen de 15 zile de la inregistrare, cu propunerea de aprobare sau de respingere, dupa caz. Precizam faptul ca legea impune ca aprobarea sau respingerea sa fie motivate. In prima sedinta ordinara, consiliul local analizeaza dosarul fiecarui solicitant si hotaraste aprobarea cererii si atribuirea terenului sau, dupa caz, respingerea acesteia. Punerea in aplicare a hotararii consiliului local se face de catre primar, in termen de 15 zile de la data aprobarii.

Primarii vor comunica lunar, incepand cu data de 1 septembrie 2003, Ministerului Administratiei si Internelor, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de aplicare a Legii 15/2003.

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *