Stiri si noutati

Consolidarea parteneriatelor româno-croate în domeniul tehnologiei informaþiei

Vizita efectuatã în Croaþia de delegaþia Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei /MCTI/, în perioada 22-23 mai, a avut drept rezultat consolidarea parteneriatului în domeniul tehnologiei informaþiei dintre cele douã state.
Ministrul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, Zsolt Nagy, a avut o întâlnire cu secretarul de stat al Biroului Central Administrativ de Stat, Miroslav Kovacic.
‘Am discutat cu domnul Kovacic despre modalitãþile de dezvoltare a relaþiilor româno-croate atât în domeniul tehnologiei informaþiei, cât ºi în plan economic general. I-am invitat pe partenerii din Zagreb la Bucureºti, pentru a vedea progresele înregistrare în domeniile e-government ºi e-procurement, domenii considerate prioritare de ambele state’, a declarat ministrul Zsolt Nagy.
Delegaþia MCTI a vizitat sediul CARNet – Reþeaua Croatã de Cercetare Academicã, care are drept scop dezvoltarea infrastructurii informatice ºi de comunicaþii ce deserveºte comunitatea ºtiinþificã. Cei mai importanþi parteneri CARNet sunt Centrul Universitar de Calcul SRCE ºi Facultatea de Electronicã ºi Calculatoare din Zagreb.
Ministrul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, Zsolt Nagy ºi secretarul pentru societatea informaþionalã din cadrul Ministerului pentru ªtiinþã, Educaþie ºi Sport din Republica Croatã, Drãgan Schwartz, au stabilit dezvoltarea relaþiei deja existente dintre CARNet ºi cercetãtorii din România, care comunicã prin intermediul reþelei europene GEANT2.
De asemenea, delegaþia românã a vizitat Agenþia Financiarã Croatã FINA, care are în pregãtire proiecte de importanþã naþionalã, precum reforma sistemului de pensii ºi a celui de plãþi. Zsolt Nagy a asistat la prezentarea serviciului HITRO.HR, care îºi propune optimizarea relaþiei cetãþenilor ºi investitorilor cu autoritãþile prin servicii electronice simple ºi rapide. Cu aceastã ocazie, preºedintele FINA, Zoran Maksic, a fost invitat la Bucureºti pentru a studia modernizãrile fãcute proiectului e-procurement, care îi este deja familiar.
Itinerariul delegaþiei MCTI la Zagreb s-a încheiat cu o întâlnire între oficialii români ºi Dunja Jurica, preºedintele Consiliului de Administraþie APIS IT, organism ce se ocupã de implementarea proiectelor din tehnologia informaþiei. Douã dintre proiectele importante derulate de APIS IT sunt întocmirea planului cadastral al oraºului Zagreb ºi girarea procesului de alegeri din Croaþia. Preºedintele Dunjia Jurica s-a arãtat interesat de proiectul Ghiºeul Virtual de Plãþi dezvoltat la Bucureºti.
Sursa: Bizwords.ro

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *