Stiri si noutati

Creditele din Romania – dictate de UE

EvoluÅ£iile pe piaÅ£a creditelor vor fi marcate în anul 2006, în mod semnificativ, de măsurile economice care vor fi luate pentru a face faţă cu succes provocărilor impuse de calendarul de aderare la Uniunea Europeană, potrivit experÅ£ilor DGE Bruxelles. Unul dintre imperativele politicii monetare a Băncii NaÅ£ionale a României va fi cel legat de inflaÅ£ie, pentru care Å£inta foarte ambiÅ£ioasă este în jurul a cinci la sută deÅŸi, ceea ce prognozează experÅ£ii financiari ca fiind mult mai aproape de realitate, este în jurul a ÅŸase sau chiar 6,5 la sută. Aceasta înseamnă, în opinia experÅ£ilor DGE Bruxelles, o privire foarte atentă asupra evoluÅ£iei dinamice a creditelor bancare înregistrată în 2005 cu perspective foarte serioase de a-ÅŸi continua trendul de creÅŸtere ÅŸi în 2006 pe fundalul unui potenÅ£ial de absorbÅ£ie al pieÅ£ei foarte crescut. Dobânzile la creditele bancare vor fi influenÅ£ate de politica monetară a BNR, iar această dobândă este de aÅŸteptat să nu sufere modificări semnificative în perioada următoare pentru ca o creÅŸtere care să ducă această dobândă mai mult în zona real pozitivului (peste nivelul inflaÅ£iei) ar ajuta procesul de economisire, contribuind la controlarea inflaÅ£iei, dar, pe de altă parte, ar creÅŸte ÅŸi perspectiva intrării pe piaÅ£a de capitaluri speculative. DiferenÅ£ele dintre ratele dobânzilor active ÅŸi pasive va înregistra o tendinţă de scădere, menÅ£inându-se totuÅŸi la un nivel superior ţărilor din Uniunea Europeană. O altă influenţă majoră asupra pieÅ£ei creditelor o va avea finanÅ£area activă a proiectelor de investiÅ£ii în infrastructură ÅŸi absorbire unui număr tot mai mare de fonduri europene. AnunÅ£atele reglementări ale BNR faţă de activitatea instituÅ£iilor de credit nebancar care îÅŸi propun să facă un pas spre reducerea diferenÅ£elor dintre abordarea bancară ÅŸi non bancară a acestui tip de credite, vor avea ca rezultat diminuarea creÅŸterii creditelor de consum acordate populaÅ£iei. ReprezentanÅ£ii DGE Bruxelles sunt de părere că, pe piaÅ£a creditului ipotecar este de aÅŸteptat ca euro să revină în oferta unor bănci care, ca urmare a reglementărilor BNR din anul 2005, au fost nevoite să-ÅŸi redirecÅ£ioneze atenÅ£ia numai asupra RON-ului, iar acest lucru va genera un plus de concurenţă ÅŸi un impact al dobânzilor care deja dau semne de scădere. Interesul faţă de creditele ipotecare este foarte mare. iar diversificarea ofertelor băncilor, precum ÅŸi perspectiva unei activări semnificative a creditelor pentru refinanÅ£are va susÅ£ine un trend puternic ascendent pe această piaţă. TotuÅŸi, având în vedere că, în continuare, creditele în valută reprezintă aproximativ 60 la sută din totalul creditului neguvernamental, este de aÅŸteptat ca BNR să impună noi constrângeri administrative, care să limiteze în continuare creditarea în valută. Pe ansamblu, se va înregistra o încetinire a creÅŸterii creditelor acordate populaÅ£iei (creÅŸterea relativă a acestora urmând să fie la jumătate faţă de cea înregistrată în 2005), în paralel cu o accelerare a creÅŸterii creditelor pentru agenÅ£i economici.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *