Stiri si noutati

Executivul a adoptat planul privind Politica Industriala a Rom?niei p?na in 2008

Executivul a adoptat in sedinta de joi Politica industriala a Romaniei pana in 2008 si Planul de actiune pentru 2005-2006, potrivit unui comunicat al Guvernului remis Rompres.
Aceste documente contin directiile de actiune si actiunile avute in vedere pentru dezvoltarea industriei romanesti astfel incat sa devina compatibila cu structurile industriale din Uniunea Europeana.
Documentul Politica industriala a Romaniei este conform cu angajamentele asumate de Romania in negocierile de aderare si documentelor europene in domeniu. Noul document pune accent pe implementarea de catre agentii economici a legislatiei armonizate si pe programele de sprijin derulate de autoritati, in limita normelor permise de legislatia privind ajutoarele de stat.
Planul de actiune vizeaza prima etapa a documentului de politica industriala, respectiv perioada 2005 – 2006, urmand ca, pentru 2007 – 2008, sa fie elaborat un nou Plan de actiune, adaptat la viitorul statut al Romaniei de stat membru al Uniunii Europene.
La elaborarea documentului au participat ministerele si institutiile responsabile de implementarea politicii industriale si au fost consultati partenerii de dialog social, respectiv sindicate si patronate.
Documentul Politica industriala a Romaniei stabileste urmatoarele obiective: cresterea competitivitatii industriei romanesti in vederea dezvoltarii unei economii de piata capabile sa faca fata concurentei in Piata Unica europeana, sporirea rolului cercetarii, dezvoltarii si inovarii, promovarea unui management durabil al resurselor si protectia mediului si imbunatatirea pregatirii profesionale si ocuparea fortei de munca.
Documentul de politica industriala a Romaniei este elaborat in conformitate cu Programul de Guvernare care prefigureaza pentru sectorul industrial tintele strategice armonizate cu conceptele de dezvoltare industriala adoptate de Comisia Europeana prin Strategia Lisabona a Uniunii Europene.
Strategia vizeaza cresterea competitivitatii economice a UE, stimuland dezvoltarea durabila, economia bazata pe cunoastere, sprijinirea cercetarii – dezvoltarii – inovarii, sustinerea unui model social bazat pe crearea de noi locuri de munca, oportunitati egale, justitie si coeziune sociala.
Documentul stabileste, de asemenea, principalii factori de influenta si instrumentele pentru aplicarea politicii industriale.
Principala componenta a industriei romanesti este industria prelucratoare, care reprezenta in 2004 80 la sutadin volumul de activitate industriala. Segmentele de baza ale industriei prelucratoare sunt: metalurgie (27 la suta), bunuri de consum (26 la suta), chimie-petrochimie (20 la suta), constructii de masini (11 la suta) si electronica-electrotehnica ( patru la suta).
Aproximativ 1,5 milioane de persoane sunt angajate in aceste sectoare. Din aceste date se constata o pondere relativ scazuta a sectoarelor care realizeaza produse cu valoarea adaugata mare, ponderea importanta avand-o industriile mari consumatoare de resurse.
Implementarea politicii industriale vizeaza, in principal, trei aspecte: elaborarea unui calendar de masuri si actiuni, care sa puna in practica prevederile politicii industriale, etapizarea pe termen mediu a acestor masuri si actiuni, perfectionarea cadrului institutional de gestionare si monitorizare.
Implementarea politicii industriale va fi coordonata de Consiliul Interministerial pentru Probleme Economice, Politici Fiscale si Comerciale, de lucru pentru politica industriala. Principalii indicatori de performanta ai industriei prelucratoare care vor fi monitorizati sunt: productia industriala, volumul importurilor si exporturilor, volumul de investitii, productivitatea muncii, rata profitabilitatii, gradul de inovare si numarul de salariati.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *