Stiri si noutati

Impozitul pe venitul anual global si cel pe venitul anual ar putea fi stabilite din oficiu in cazul in care nu se depune declaratia de venit

Impozitul pe venitul anual global, respectiv impozitul pe venitul anual, aferent fiecarui loc de realizare a fiecarei categorii de venituri, poate fi stabilit din oficiu de organul fiscal competent, in cazul in care contribuabilul nu depune declaratia de venit in termen de 15 zile de la primirea instiintarii prin care se notifica depasirea termenului legal de depunere a declaratiei, potrivit Proiectului de ordin al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice.
Organul fiscal competent este cel in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal, pentru persoanele fizice romane cu domiciliul fiscal in Romania, ce realizeaza venituri supuse globalizarii, sau organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru persoanele fizice fara domiciliul fiscal in Romania.
Pentru estimarea bazei de impunere, organul fiscal va avea in vedere toate datele si documentele care au relevanta pentru estimare. Estimarea consta in identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale, urmarind-se stabilirea corecta a bazei de impunere.
Impozitul stabilit din oficiu de catre organul fiscal competent se corecteaza prin depunerea efectiva de catre contribuabil a declaratiei de venit global sau a celorlalte declaratii prevazute de lege, prin efectuarea unei inspectii fiscale care se desfasoara pentru impozitul care a fost stabilit din oficiu.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *