Stiri si noutati

Mediul economic romanesc va fi "curatat" de colosii cu datorii

Marilena Dan

Guvernul va stabili noi criterii de plata a administratorilor si lichidatorilor firmelor falimentare

Cea mai importanta prevedere a noii legi vizeaza intrarea direct in faliment a debitorilor (societati comerciale, cooperative, agricole, asociatii familiale) care nu mai pot fi reorganizati, fapt evidentiat printr-un raport intocmit de administrator si votat de adunarea creditorilor.

Persoanele atestate ca administori sau lichidatori in UE vor putea exercita in Romania profesia de practician in reorganizare si lichidare, se stipuleaza in proiectul de lege.

Falimentul datornicilor, mai aproape

Intre masurile prevazute in proiect in scopul accelerarii si simplificarii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, se numara micsorarea termenului de introducere a recursului impotriva hotararilor judecatorului sindic de la 15 la 10 zile si reducerea altor termene procedurale (precum cel de introducere a contestatiei impotriva masurilor luate de administratorii firmelor). Totodata, unora dintre incheierile judecatorului sindic li se va conferi caracter irevocabil, iar participarea grefierului la sedintele adunarii creditorilor va fi eliminata. Se va introduce citarea prin publicitate, in cazul recursului declarat impotriva hotararilor judecatorului sindic, si se va institui un reprezentant al asociatilor/actionarilor sau, dupa caz, al membrilor unui grup de interes economic, care sa le reprezinte interesele in cadrul procedurii, si caruia sa-i fie comunicate actele de procedura.

Dispozitiile legale care prevad expres posibilitatea continuarii proceselor de executare silita individuala, in paralel cu procedura reorganizarii judiciare si a falimentului vor fi abrogate, intrucat acestea conduc la prelungirea si aparitia disfunctionalitatilor acestor procese, ca si la lezarea drepturilor majoritatii creditorilor. Nu in ultimul rand, proiectul de lege prevede ca in termen de sase luni de la intrarea in vigoare sa fie infiintat Buletinul procedurilor de reorganizare judiciara si faliment.

Debitorii vor putea fi incriminati de bancruta

Alte masuri pentru eliminarea barierelor la iesirea de pe piata a agentilor economici sunt reducerea, de la 5.000 euro la 3.000 euro, a cuantumului valorii creantelor ce izvorasc din raporturi comerciale sau fiscale, pentru care poate fi introdusa cererea de deschidere a procedurii falimentului. Totodata, cuantumul cautiunii pe care creditorul poate fi obligat sa o depuna va scadea de la 30% la 10% din valoarea creantelor. Termenul de executare a planului de reorganizare va scadea de la 3 la 2 ani, iar conditiile de acceptare a acestuia vor fi inasprite. Debitorii vor putea fi eliminati de pe piata daca se constata ca nu dispun de suficiente bunuri pentru acoperirea cheltuielilor administrative.

Debitorii aflati in insolventa vor fi incriminati de bancruta simpla, daca nu vor introduce la timp (sau deloc) cererea de deschidere a procedurii de faliment sau daca vor refuza sa puna la dispozitia judecatorului sindic, administratorului sau lichidatorului judiciar, documentele si informatiile obligatorii stabilite de lege, sau daca vor impiedica aceste organe, cu rea-credinta, sa intocmeasca documentatia respectiva.

Vor fi incriminati de bancruta frauduloasa si administratorii si lichidatorii vinovati de gestionare frauduloasa si delapidare, iar pedepsele prevazute de noua lege vor fi mult mai mari in raport cu cele prevazute in Codul Penal pentru aceste infractiuni.

Lichidatorii, platiti dupa alte criterii

"Remuneratia administratorului si a lichidatorilor va fi stabilita in conformitate cu criteriile aprobate prin hotarare a Guvernului", se arata in proiectul de lege. Aceasta prevedere este de natura sa ingrijoreze societatile de lichidare, care incasau, pana acum, sume de ordinul miliardelor dintr-o astfel de operatiune. Pe de alta parte, Executivul va stabili in detaliu conditiile si modalitatile in care bunurile din averea debitorului pot fi vandute in bloc. Pentru inlesnirea derularii activitatilor aferente lichidarii, administratorii sau lichidatorii vor putea beneficia de concursul fortelor de ordine (politie, jandarmerie, s.a.), asemenea executorilor judecatoresti.

IAS-urile vor fi lichidate rapid

Alte modificari importante prevazute in proiect se refera la includerea societatilor agricole si a grupurilor de interes economic in sfera persoanelor carora li se aplica procedura reorganizarii judiciare si a falimentului si desemnarea obligatorie a administratorului inca de la data deschiderii procedurii, in vederea impiedicarii sustragerii frauduloase a bunurilor din averea debitorului. Nu in ultimul rand, judecatorul sindic va fi degrevat de atributiile administrativ-manageriale in cadrul procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului.

Cine poate cere declansarea falimentului?

Potrivit noii legi, procedura falimentului va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori. Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Comisia Nationala a Asigurarilor vor putea introduce cerere de declansare a falimentului impotriva persoanelor juridice aflate sub supravegherea si controlul acestora, atunci cand acestea se afla intr-o situatie economico-financiara care nu mai permite redresarea.

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *