Stiri si noutati

Operatiuni scutite de plata Taxei pe Valoarea Adaugata

Sunt scutite de TVA urmatoarele operatiuni de interes general:

 • spitalizarea, ingrijirile medicale, inclusiv veterinare, si operatiunile strans legate de acestea;
 • serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat, precum si serviciile funerare prestate de unitatile sanitare;
 • prestarile de servicii si livrarea de proteze dentare efectuate de catre stomatologi si tehnicienii dentari;
 • prestarile de ingrijire si supraveghere efectuate de personal medical si paramedical;
 • livrarile de organe, de sange si de lapte, umane;
 • activitatea de invatamant, desfasurata de unitatile autorizate;
 • prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de asistenta si/sau protectia sociala, de protectia copiilor si a tinerilor, efectuate de institutiile publice sau alte entitati recunoscute ca avand caracter social;
 • prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri furnizate membrilor in interesul lor colectiv, in schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fara scop patrimonial ce au obiective de natura politica, sindicala, religioasa, patriotica, filozofica, filantropica, patronala, profesionala sau civica;
 • realizarea, difuzarea si/sau retransmisia programelor de radio si/sau de televiziune, cu exceptia celor de publicitate, efectuate de unitatile care produc si/sau difuzeaza programele audiovizuale, precum si de unitatile care au ca obiect de activitate difuzarea prin cablu a programelor audiovizuale;
 • vanzarea de licente de filme sau programe, drepturi de difuzare, abonamente la agentiile internationale de stiri si alte drepturi de difuzare similare destinate activitatii de radio si televiziune, cu exceptia celor de publicitate;
 • activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor si proiectelor;
 • livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de producatorii agricoli individuali si asociatiile fara personalitate juridica ale acestora;
 • jocuri de noroc organizate de persoanele autorizate;
 • livrarea obiectelor si vesmintelor de cult religios, tiparirea cartilor de cult, teologice sau cu continut bisericesc;
 • livrarea de bunuri catre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare ca efect al darii in plata sau bunurile adjudecate de catre institutie;
 • arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri imobile (exceptii: cazarea la hotel, inchirierea parcarilor si a seifurilor)
 • importul de bunuri a caror livrare in Romania este scutita de TVA;
 • bunurile importate destinate comercializarii in regim duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;
 • importul de bunuri de catre fortele armate ale statelor straine membre NATO pentru uzul acestora sau al personalului civil insotitor sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, in cazul in care aceste forte sunt destinate efortului comun de aparare;
 • importul de pelicule, benzi magnetice, discuri pe care sunt inregistrate filme sau programe destinate activitatii de radio si televiziune, cu exceptia celor de publicitate;
 • importul de bunuri primite in mod gratuit cu titlu de ajutoare sau donatii;
 • importul de bunuri finantate din imprumuturi nerambursabile.

Codul fiscal prevede scutirea de TVA a persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de doua miliarde de lei.

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *