Stiri si noutati

Sectorul energetic este in linii generale adaptat acquis-ului comunitar

Romania a indeplinit in linii generale angajamentele si cerintele din negocierile de aderare in toate domeniile legate de sectorul energetic si este de asteptat ca, pana la data aderarii, sa implementeze acquis-ul comunitar in acest sector, potrivit concluziilor capitolului Energie din Raportul comprehensiv de monitorizare privind Romania al Comisiei Europene, prezentat, marti, la Strasbourg.
Romania trebuie sa finalizeze pregatirile pentru realizarea unor stocuri de petrol. De asemenea, trebuie sa treaca la implementarea legislatiei privind creantele de pe piata interna de energie, sa continuie procesul de liberalizare a pietelor de energie si de gaze, sa creasca gradul de incasare a facturilor, sa reduca arieratele si sa consolideze autoritatile de reglementare.
Pregatirile pentru aplicarea completa a reglementarilor privind acordarea subventiilor de stat in sectorul minier trebuie definitivate.
In domeniul eficientei energetice si energiei regenerabile, Romania trebuie sa transpuna acquis-ului comunitar (directivele privind stocurile si biocarburantii) si sa consolideze implementarea lui.
In ceea ce priveste energia si siguranta nucleara, Romania trebuie sa acorde in continuare atentie unei consolidari viitoare a structurile administrative relevante (autoritatea de reglementare – CNCAN, Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive – ANDRAR si nou creata agentie Nucleara pentru promovarea energiei nucleare).
Obiectivele politicilor energetice ale Uniunii Europene vizeaza imbunatatirea concurentei, securitatea furnizarii si protectia mediului. Acquis-ul comunitar consta intr-o serie de reguli si politici, in special privind concurenta si ajutoarele de stat (inclusiv in domeniul minier), piata interna de energie (de exemplu deschiderea pietelor de energie si gaze, promovare resurselor energetice, o serie de obligatii privind constituirea unor stocuri de energie etc), eficienta energetica si energia nucleara.
In ceea ce priveste securitatea furnizarii, legislatia este in linie cu acquis-ul comunitar. Implementarea legislatiei pentru constituirea unor stocuri de petrol nu a fost insa adoptata. Conform directivelor UE, in viitor trebuie constituite, progresiv, stocuri care, pana in 2011, sa poata acoperi 90 de zile de consum.
In domeniul concurentei, si al pietei interne de energie, transpunerea acquis-ului comunitar merge bine. Legislatia in sectorul energiei electrice si in cel al gazelor naturale este, in linii mari, adoptata, dar mai trebuie facuti cativa pasi pana la alinierea completa la acquis-ul comunitar. ?i in ceea ce priveste gradul de deschidere a pietelor de energie si gaze Romania se afla in grafic, piata de energie electrica fiind deschisa in totalitate pentru consumatorii non-casnici.
Procesul de restructurare a avansat in ambele sectoare, dar trebuie completat. Distorsiunile de pret au fost rezolvate deja in sectorul energiei, in timp ce efecte similare incep sa se faca simtite in sectorul gazelor naturale, dupa introducerea unei noi metodologii de calculare a tarifelor, la 1 aprilie 2005.
Noi eforturi sunt necesare pentru cresterea gradului de incasare a facturilor, pentru reducerea arieratelor si plata facturilor curente, pentru ca cele doua sectoare sa devina mai competitive.
In sectorul gazelor naturale, constructia conductei Nabucco reprezinta unul dintre proiectele prioritare ale Uniunii Europene si beneficiaza de sprijin din partea programului trans-european pentru retele energetice.
In puternicul sector petrolier si in cel minier a fost redus numarul de salariati, dar o restructurare viitoare este necesara. A fost deja implementata o strategie pentru industria miniera pentru 2004-2010. Subventiile de stat pentru sectorul minier au scazut semnificativ in bugetul din 2005. Romania trebuie inca sa transpuna si sa aplice acquis-ul comunitar privind importurile de carbune.
In ceea ce priveste eficienta energetica si resursele regenerabile, legislatia este in grafic, exceptand directivele privind eficienta energetica a cladirilor si biocarburantii.
CNCAN trebuie sa consolideze eforturile pentru recrutarea unui personal suplimentar si ocuparea posturilor vacante. De asemenea, va trebui sa existe o diferentiere clara a responsabilitatilor intre institutiile din domeniu si vor trebui intarite eforturile pentru imbunatatirea managementului deseurilor radioactive

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *