Stiri si noutati

Stabilitatea preþurilor este esenþialã pentru stabilitatea financiarã

Stabilitatea preþurilor este un obiectiv principal pentru bãncile centrale din Europa, pentru cã este esenþialã în vederea atingerii stabilitãþii financiare a þãrilor regiunii, fiind în acelaºi timp necesarã colaborarea între factorii politici ºi cei financiari pentru atingerea acestor douã obiective, potrivit participanþilor la Forumul Financiar Sud-Est European organizat la Bucureºti.
‘Factorii politici trebuie sã înþeleagã cã fenomenul þintirii inflaþiei depinde de un sistem financiar solid ºi de rate normale ale dobânzilor, pentru cã nu poþi controla inflaþia doar prin curs’, a declarat, joi, guvernatorul Bãncii Naþionale a Serbiei, Radovan Jelasic, în seminarul dedicat þintirii inflaþiei.
Acesta a spus cã toate bãncile centrale urmãresc primordial stabilitatea preþurilor ºi apoi stabilitatea financiarã.
‘Stabilitatea preþurilor este un obiectiv principal ºi apoi intervine stabilitatea financiarã. Principalele riscuri pentru stabilitate sunt în continuare inflaþia ºi deficitul de cont curent, miºcãrile de capitaluri care pot afecta pieþele emergente, ºi în cazul nostru creditul personal’, a explicat, pe de altã parte, guvernatorul Bãncii Naþionale a României, Mugur Isãrescu.
Economistul ºef al Deutsche Bank Group, Norvert Walter, a spus cã în viitor bãncile centrale trebuie sã se gândeascã la faptul cã politicile monetare naþionale vor deveni învechite în cadrul procesului economic mondial integrator, dar a subliniat importanþa politicilor de agrementare pentru þintirea eficientã a inflaþiei.
La rândul sãu directorul diviziei de strategii de politicã monetarã a Bãncii Centrale Europene, Klaus Masuch, a subliniat cã þintirea inflaþiei aduce beneficii considerabile pentru cã eliminã presiunile economice ale preþurilor ºi evitã incertitudinile.
‘Este important ca politica monetarã sã se concentreze pe stabilitatea preþurilor în acord cu evoluþiile economice internaþionale ºi rata dobânzilor. Este important de subliniat cã þintirea inflaþiei influenþeazã în mod pozitiv ºi piaþa de capital ºi în mod special preþul acþiunilor’, a conchis Klaus Masuch.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *