Stiri si noutati

Tinerii au dreptul la teren gratuit pentru construirea unei locuinte

Marius Guta

Potrivit legii 15/ 2003, tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani au dreptul la un teren in suprafata de 250 m2 pana la 500 m2, din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Atribuirea terenului se face in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in limita suprafetelor disponibile, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului sau municipiului in care este situat terenul.

O data si gata

De aceste prevederi beneficiaza, o singura data, tinerii care indeplinesc urmatoarele conditii: au implinit varsta de 18 ani la data depunerii cererii; nu au avut sau nu detin in proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personala, atat in localitatea in care se solicita atribuirea in folosinta a unui teren, cat si in alte localitati; parintii acestora nu detin sau nu au detinut in ultimii 10 ani in proprietate un teren in suprafata mai mare de 500 m2 in mediul urban sau de 5.000 m2 in mediul rural, indiferent de localitatea in care este situat terenul. Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale in care solicitantul are domiciliul.

In hatisul birocratic

Cererea va cuprinde numele si prenumele solicitantului si domiciliul acestuia, la care se va anexa o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria raspundere, in care va mentiona ca nu detine sau nu a detinut in proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte, precum si o declaratie a parintilor solicitantului, pe propria raspundere, ca nu detin sau nu au detinut in proprietate un teren in suprafata mai mare de 500 m2 in mediul urban si 5.000 m2 in mediul rural, indiferent de localitatea in care este situat terenul. Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este obligat sa inceapa constructia locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului. In caz contrar, dreptul de folosinta asupra terenului va fi retras.

Incalcarea prevederilor privind nedeclararea detinerii in proprietate a unei locuinte ori a unui teren pe care se poate construi o locuinta constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste in conformitate cu prevederile Codului penal.

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *