Stiri si noutati

Salariatii care schimba slujba scapa de declaratia de venit

    De anul acesta, salariatul care si-a schimbat locul de munca a scapat de cosmarul declaratiilor de venit global! Adio cozi la Directiile Financiare! Bonus: Fiscul a simplificat sistemul declarativ pentru persoanele fizice, prin eliminarea declaratiei de venit global si unificarea declaratiilor speciale pe categorii de venit intr-un singur formular.
    Noul an vine nu doar cu vesti fiscale proaste, ci si cu unele bune. Putine, ce e drept, dar bune. Astfel, de anul acesta, impozitul pe venitul din salarii se retine si se vireaza de catre angajator si este considerat impozit final. Cu alte cuvinte, persoanele fizice care au realizat in anul 2005 venituri din salarii nu mai au obligatia declararii acestor venituri la organul fiscal. De asemenea, contribuabilii pentru care venitul net se stabileste pe baza de norme de venit nu au obligatia depunerii formularului 200 – Declaratie speciala privind veniturile realizate.
    In schimb, contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente – comerciale, din exercitarea unei profesii libere sau din drepturi de proprietate intelectuala, ca si aceia care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor nu mai au obligatia de a depune pe langa declaratia de venit global si cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa si categorie de venit. Toate aceste persoane vor depune la organul fiscal competent o singura declaratie de venit si anume formularul 200: Declaratie speciala privind veniturile realizate. “Acest formular contine informatii privind identificarea fiecarei surse si categorii de venit, precum si informatii de natura fiscala, necesare stabilirii impozitului”, explica Robert Hofnar, director general ANAF. “In cazul in care un contribuabil a realizat mai multe categorii de venit din mai multe surse, acesta va completa, in cadrul aceluiasi formular, cate un asa numit cartus – litera A,B,C etc., corespunzator fiecarei surse in parte”, mai spune Hofnar.
    Totodata, incepand cu anul acesta, persoanele care au realizat in 2005 venituri din tranzactii cu titluri de valoare, pentru care exista obligatia stabilirii castigului net pe intregul portofoliu, vor depune tot formularul 200. Acestea vor anexa la declaratie documentele justificative privind tranzactiile efectuate, eliberate de intermediari, din care sa rezulte castigul sau pierderea realizate. Mai trebuie sa stiti ca in formularul 201, “Declaratie privind veniturile din strainatate”, asa cum arata ANAF, a fost introdusa o rubrica noua: Venituri din salarii platite de un angajator rezident in Romania. Masura a fost luata in vederea obtinerii datelor necesare stabilirii impozitului datorat in Romania si acordarii creditului fiscal.
    Alta noutate mai poate fi gasita in formularul 205 – Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit. Astfel, a fost introdusa o noua categorie de venit supusa impozitarii incepand cu 2005: venituri din lichidarea/dizolvarea fara lichidare a unei persoane juridice. “Am prevazut evidentierea distincta in formular a impozitului pe castiguri din transferul titlurilor de valoare in cazul tranzactiilor in care impozitul se stabileste pe castigul net”, explica Robert Hofnar. Acest impozit reprezinta o plata anticipata.
    In plus, asa cum atentioneaza Dani Cucu, consultant fiscal la GTM, contribuabilii pot opta pentru virarea unei sume de 2% din impozitul anual in contul unei entitati nonprofit sau pentru sustinerea unor burse private. Optiunea de virare a sumei se va face fie prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul 200, in cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor, fie in baza unei cereri, in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din salarii.
    O ultima informatie: termenul de depunere a declaratiei 200 privind veniturile realizate este 15 mai 2006. Pentru aceasta trebuie sa mergeti la organul fiscal in a caror raza teritoriala aveti domiciliul fiscal.
    Cat incaseaza si cat da inapoi Fiscul
• Pana in luna decembrie, au fost emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) peste 3 milioane de decizii de impunere, cifra reprezentand mai bine de 98,7% din totalul deciziilor de emis. Totodata, ANAF a transmis, pana in decembrie 2005, 2,8 milioane de decizii de impunere, adica 93,6% din totalul deciziilor emise.
• Potrivit Agentiei de Administrare Fiscala, in urma regularizarii impozitului cu platile efectuate de contribuabili in cursul anului au rezultat urmatoarele diferente de impozit:
– 218,81 milioane lei RON, reprezentand diferente de impozit de plata, aferente deciziilor de impunere anuala emise. Din aceasta suma, doar 63,56 de milioane de lei noi au fost incasate efectiv la bugetul de stat.
– 316,58 milioane lei RON reprezinta diferentele de impozit de restituit aferente deciziilor de impunere anuala emise, din care s-a restituit efectiv contribuabililor (prin plata directa sau prin compensare) suma de 146,98 milioane de lei noi.
    • Termenul de restituire a diferentelor este de 60 de zile de la data comunicarii deciziilor de impunere anuala.

Anca Doicin

Citeste intreg articolul in Capital

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *