Stiri si noutati

Electrica a modificat conditiile privind acordarea tarifului social pentru consumatorii casnici

Incepand cu 1 noiembrie, tariful social pentru energia electrica va fi acordat numai consumatorilor care au un venit mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie, iar locul de consum pentru care se solicita aplicarea tarifului social este domiciliul stabil al acestuia, informeaza Electrica Muntenia Sud SA.
Electrica va transmite, in acest sens, tuturor consumatorilor casnici, din zona deservita, carora li se aplica tariful social, comunicatul referitor la conditiile de mentinere a tarifului social, precum si formularul de cerere de acordare a tarifului social, formularul de declaratie pe propria raspundere privind venitul mediu lunar pe membru de familie.
In termen de zece zile de la primirea comunicatului, consumatorii casnici vor trebui sa depuna la Oficiul Comercial inscris pe factura de energie electrica sau sa transmita prin posta la registratura Sucursalelor Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, cu confirmare de primire, urmatoarele: copie dupa actul de identitate din care sa rezulte domiciliul stabil, cererea de acordare a tarifului social, declaratia pe proprie raspundere privind venitul lunar pe membru de familie, completata cu datele consumatorului, ultima factura de energie electrica, copie dupa documentul din care rezulta dreptul de ajutor pentru incalzirea locuintei (acesta document nu este obligatoriu).
In cazul in care documentele solicitate nu vor fi depuse sau daca din aceste documente nu va rezulta faptul ca se indeplinesc conditiile de mentinere a tarifului social si dupa data de 1noiembrie, consumatorul va putea opta pentru oricare alt tip de de tarif din cele aprobate de ANRE pentru consumatorii casnici.
In lipsa optiunii consumatorului casnic, consumul va fi facturat la tariful CR (monom cu rezervare).
In cazul in care documentele documentele

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *