Stiri si noutati

Cerinþele legale pentru fuziunea OMV ºi Verbund nu au fost întrunite

OMV Aktiengesellschaft a anunþat miercuri cã deciziile parlamentare necesare, care ar fi reprezentat o precondiþie pentru fuziunea OMV cu Verbund, nu vor fi luate.
Pentru realizarea fuziunii ar fi fost necesarã o majoritate de douã treimi a Parlamentului Austriei, pentru transferul pachetului de 51 la sutã în Verbund deþinut de Republica, cãtre OMV Verbund.
Companiile austriece din domeniul energiei OMV (petrol, gaz, chimie) ºi Verbund (electricitate) au anunþat în urmã cu circa douã sãptãmâni cã vor fuziona pentru a crea principalul conglomerat din sectorul energetic din Europa centralã.
‘OMV, cel mai mare grup petrolier ºi gazeifer din Europa Centralã, ºi Verbund, principalul furnizor de energie electricã din Austria, au semnat un acord oficial pentru crearea unui nou grup energetic’, au anunþat cele douã societãþi într-un comunicat publicat la Viena.
Fuziunea celor douã societãþi avea nevoie de aprobarea expresã a Parlamentului austriac ºi a Comisiei Europene. OMV trebuia sã obþinã ºi acordul acþionarului sãu IPC, societate cu sediul în Abu Dhabi, care controleazã 17,6 la sutã din capitalul OMV.
Statul austriac, deþinãtorul a 51 la sutã din capitalul Verbund, împreunã cu acþionarii minoritari ai furnizorului de electricitate, ar fi putut sã-ºi schimbe acþiunile la un raport de o acþiune Verbund pentru 6,5 acþiuni în OMV-Verbund. O altã opþiune era vânzarea acþiunilor Verbund cãtre OMV, la un preþ unitar de 425 euro. Ministrul austriac de Finanþe, Karl-Heinz Grasser, a indicat cã statul austriac putea sã pãstreze o participaþie de control de 25 la sutã din acþiunile noii societãþi.
Noua entitate, botezatã OMV-Verbund, urma sã devinã cea mai mare companie austriacã, cu o capitalizare bursierã de aproximativ 29,5 miliarde euro, cu o cifrã de afaceri cumulatã de peste 18 miliarde euro ºi aproximativ 52.000 de angajaþi.
OMV este prezent în 13 þãri europene, în special în domeniul distribuþiei de combustibili. În anul 2004, OMV a semnat un acord în valoare de 1,5 miliarde euro pentru a prelua pachetul majoritar de acþiuni în cadrul Petrom, cea mai mare companie petrolierã din România, ºi a devenit cel mai mare grup petrolier integrat din Europa Centralã. Grupul austriac ºi-a fixat ca obiectiv dublarea perimetrului de exploatare pânã în 2008, astfel ca în anul 2010 sã ajungã în rândul celor mai mari companii petroliere din lume.
Verbund realizeazã aproape 90 la sutã din producþia sa de electricitate la hidrocentralele din Austria, fiind astfel protejat de creºterea costului materiilor prime ºi a drepturilor de poluare. În schimb, grupul austriac realizeazã jumãtate din vânzãrile sale în strãinãtate, aproximativ 28.000 de gigawaþi/orã exportaþi în Germania, Franþa ºi Italia, ºi acoperã jumãtate din necesarul de energie electricã al Austriei.
Sursa:Bizwords

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *