Stiri si noutati

Creditul ipotecar ºi cardul de credit – principalele motoare de dezvoltare ale sistemului bancar românesc

Integrarea României în Uniunea Europeanã va aduce clienþilor români servicii bancare tot mai atractive, creditul ipotecar ºi cardul de credit fiind principalele motoare de dezvoltare ale sistemului bancar românesc în urmãtorii ani, a declarat, vineri, pentru Rompres preºedintele Institutului Bancar Român / IBR/, Petru Rareº.
‘În prezent, creditul ipotecar are o penetrare foarte micã pe piaþa româneascã, dar un potenþial imens de dezvoltare în urmãtorii ani’, a spus Rareº. Acesta apreciazã cã alãturi de creditul ipotecar bãncile vor oferi carduri de credit deoarece creditul de consum îþi va atinge maturitatea în urmãtorii 2-3 ani.
‘În sistemul bancar românesc se vor dezvolta în urmãtorii ani tehnologii de apropiere de client. În prezent, existã bãnci care ºi-au creat o forþã de vânzare cu agenþi mobili care bat la uºã pentru a oferi produse bancare chiar dacã se uitã, deocamdatã, la cum aratã uºa ºi ce maºinã ai în faþa ei’, a explicat preºedintele IBR.
De asemenea, nu vor fi uitaþi cei peste 10,3 milioane potenþiali clienþi din mediul rural, unde agenþii bancari vor încerca sã vândã nu numai cardul de debit cu overdraft pe salarii, ci ºi alte produse atractive pentru oamenii de la sate.
Potrivit preºedintelui IBR, dupã integrare vor rezista doar bãncile cu putere financiarã mare, bãncile mici fie îºi vor gãsi o niºã fie vor fi bilete de intrare pentru alte grupuri mari din afarã.
‘Cele care au în prezent sub unu la sutã din piaþã vor avea o viaþã foarte grea datoritã concurenþei uriaºe ºi tehnologiei tot mai costisitoare. Vor rezista doar dacã se vor orienta cãtre un anumit grup de produse sau un anumit grup de clienþi’, apreciazã Petru Rareº.
Sistemul bancar românesc se va confrunta nu numai cu problemele de adaptare la necesitãþile de reglementãri, supraveghere, proceduri ºi norme ale UE, cu necesitãþile mondiale de conformitate referitoare la combaterea spãlãrii banilor, combaterea finanþãrii terorismului, securitatea informaticã, dar ºi cu cunoaºterea clientelei ºi pregãtirea resurselor umane.
‘Toate acestea, împreunã cu concurenþa fãrã precedent, va face din anul 2006 un an de încercãri pentru sistemul bancar românesc, resursa umanã ºi specializãrile fiind cele care vor diferenþia sistemul bancar românesc’, a explicat Petru Rareº.
Acesta a precizat cã bãncile vor recurge la strategia 3D, adicã toþi clienþii, toate segmentele, toate produsele, încercând sã se adreseze tot mai mult cãtre segmentele cu venituri tot mai reduse.
De asemenea, concurenþa din piaþa bancarã se va orienta ºi cãtre scãderea dobânzii anualizate efective /DAE/ pentru a atrage clienþi.
‘Alãturi de dobânzi, bãncile au comisioane vãzute ºi nevãzute, de aceea clienþii trebuie întotdeauna sã se uite bine la ceea ce se întâmplã cu costurile totale ale bãncilor, adicã cu DAE, pentru cã acolo va fi concurenþa’, afirmã preºedintele IBR.
Totuºi, clientul român a devenit un client mai sofisticat, considerã preºedintele IBR, mai învãþat ºi se va duce cãtre cei mai buni.
În prezent, în România, existã 16 sucursale la sutã de locuitori, în Bucureºti rata de penetrare fiind chiar mai ridicatã, de 24 de sucursale la suta de locuitori

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *