Stiri si noutati

Italia va dezvolta noi investiþii în România

Camera de Comerþ Italianã pentru România nu este suficient de prezentã în zonele României, au apreciat oficiali italieni, vineri, într-o conferinþã de presã.
Principala criticã adusã Camerei de Comerþ Italiene pentru România a fost cã nu este destul de prezentã pe întreg teritoriul României cu investiþii, dar existã deja un program pentru dezvoltarea unor noi afaceri, a precizat, joi, Excelenþa Sa Daniele Mancini, ambasadorul Italiei la Bucureºti.
‘Organizarea Reuniunii Camerelor de Comerþ Italiene din Strãinãtate la Bucureºti reprezintã un semnal de încredere pe care mediul de afaceri italian îl dã economiei ºi societãþii româneºti. De altfel, suntem siguri cã peste ºase luni România alãturi de Bulgaria ni se vor alãtura în Uniunea Europeanã. Acest mesaj nu este unul personal, este chiar convingerea Guvernului Italian. Reuniunea este un mijloc oportun de a strânge împreunã energiile mediului economic ºi instituþional din România ºi Italia, asociaþiilor camerale pentru a construi ºi întãri aºa numitul sistem Italia care aduce o componentã dinamicã în dezvoltarea economiei româneºti’, a spus ES. Daniele Mancini.
Preºedintele Camerei de Comerþ Italiene pentru România, Guglielmo Frinzi, a precizat cã întâlnirea va fi ‘o ocazie importantã pentru a stabili contacte profitabile, pentru a schimba informaþii, pentru a contribui la un dialog eficient între mediul de afaceri la nivel european’.
Reuniunea se desfãºoarã sub deviza ‘Europa privitã din perspectiva României: dezvoltarea sistemului Cameral Italian în Strãinãtate – susþinãtor al agenþilor economici’.
Cu acest prilej, se vor reuni, vineri, delegaþii reprezentând 25 de Camere de Comerþ Italiene din Europa, împreunã cu reprezentanþi ai Guvernului României ºi ai diverselor organismelor europene. Vor fi dezbãtute tematici legate de integrarea europeanã ºi de oportunitãþile pe care le oferã mediul de afaceri românesc.
Numãrul mare de români care lucreazã în Italia la care se adaugã cei care sunt angajaþi în întreprinderile italieneºti de pe teritoriul României constituie un atuu pentru ca Italia sã susþinã crearea unui program economico-social sub deviza ‘Laboratorul România’.
‘Arma secretã a economiei italiene este spontaneitatea ºi organizarea, la care se adaugã unitatea oamenilor de afaceri aflaþi în strãinãtate precum ºi legãturile puternice pe care ei le dezvoltã cu partenerii români, instituþii publice sau private. Autoritãþile locale româneºti au înþeles necesitatea dialogului cu Camera de Comerþ Italianã pentru România ºi sprijinã iniþiativele investitorilor locali care creazã nu numai locuri de muncã dar ºi un climat concurenþial echilibrat’, a precizat ES. Daniele Mancini.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *