Stiri si noutati

Sunt necesari 3,6 miliarde euro pentru investitii in domeniul energiei electrice

Necesarul de investitii in domeniul energiei electrice, in perioada 2006-2008, se ridica la 3,6 miliarde euro, potrivit documentului privind Politica Energetica a Romaniei in perioada 2005 – 2008. Din totalul investitiilor necesare, un procent de 35 la suta este destinat construirii de capacitati noi de productie si reabilitarea de centrale in domeniul hidroenergetic, circa 15 la suta in complexele energetice, circa 20 la suta in domeniul termoenergetic, zece la suta in domeniul nuclear, zece la suta in reabilitarea si dezvoltarea retelelor de transport si circa zece la suta in reabilitarea si dezvoltarea retelelor de distributie. Pana in 2010 se vor scoate din functiune, in vederea casarii, grupuri cu performante reduse si o durata de viata depasita, insumand o putere disponibila de circa 2.100 de MW. Se va pune in functiune o putere de circa 1.100 MW in grupuri noi si cu performante ridicate si se vor reabilita in conditii de eficienta tehnico-economica grupuri existente insumand circa 950 MW.

La nivelul anului 2008, ponderea productiei de energie electrica obtinuta pe baza de hidrocarburi se va reduce la circa 15 la suta datorita punerii in functiune a unitatii 2 de la Cernavoda. Productia de energie electrica pe baza de carbune, hidro si nuclear va reprezenta in anul 2008 circa 85 la suta din totalul productiei. Pentru sustinerea producerii energiei electrice din resurse regenerabile a fost stabilit un mecanism de promovare bazat pe certificate verzi, prin care furnizorii achizitioneaza cote obligatorii de certificate, proportional cu volumul de energie electrica vanduta consumatorilor. Pentru 2006, cota obligatorie este de 2,2 la suta din consumul brut de energie electrica, pentru 2007 de 3,74 la suta, pentru 2008 – 5,26 la suta, 2009 – 6,78 la suta si 2010 – 8,4 la suta. 

Conform prevederilor strategiei de Valorificare a surselor regenerabile de energie, necesarul de investitii in perioada 2005-2008 este de circa 500 milioane euro.

BizWords

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *