Stiri si noutati

Studiu IBM: Asigurãrile ‘Pay-as-You-Live’ ºi managementul activ al riscului vor ajuta industria sã depãºeascã provocãrile viitorului

IT

Industria mondiala a asigurãrilor va fi antrenatã într-o serie de schimbãri majore în urmãtorii 15 ani, urmând sã creeze un set dramatic diferit de produse, servicii ºi procese de afaceri, toate în numele creãrii de valoare ºi a unei creºteri pe termen lung, relevã un studiu realizat la nivel global de IBM.
Asigurarea de tipul ‘Pay-as-You-Live’ (Plãteºti pe durata vieþii) – care se bazeazã pe principiul cã evenimentele din viaþa clienþilor sunt gestionate pe mãsurã ce acestea se întâmplã – va reduce problemele ºi costurile ridicate de gestionarea cererilor de despãgubire prin mutarea accentului pe acþiunile preventive ºi pe noi procese de afaceri ce vor diminua costurile ºi vor spori atractivitatea produselor asiguratorilor, înlocuind modele de asigurãri vechi de câteva decenii.
Standardele industriei, neschimbate pentru o lungã perioada de timp, sunt pe punctul de a provoca o reducere a veniturilor ºi nu vor reuºi sã le ofere companiilor din industrie o valoare pe termen lung.
Aceste scenarii noi vor exploata tehnologiile care se afla acum în curs de dezvoltare, cât ºi tehnologiile anticipate sã aparã în viitorul apropiat.
Aceste concepte, precum ºi altele, au fost dezvãluite în cadrul unui studiu, realizat pe durata unui an de zile, sub conducerea Institutului IBM pentru Valoare în Afaceri (IBM Institute for Business Value – IBV), denumit ‘Asigurãrile în 2020: Inovând dincolo de vechile modele’.
Studiul furnizeazã o nouã perspectivã asupra provocãrilor cu care se vor confrunta asiguratorii în anul 2020 ºi a strategiilor care pot duce la o inovaþie de succes.
Patru tendinþe semnificative, care pun accent pe nevoia de inovaþie, vor determina crearea unei valori consistente pentru acþionarii companiilor de asigurãri pânã în anul 2020: tehnologia virtualizeazã lanþul de valoare ºi reduce barierele de intrare pe piaþã; consumatorii activi, informaþi, din diferite grupe demografice, vor prefera operatorii nontradiþionali; produsele de asigurãri care vor înregistra cel mai mare succes vor fi cele dinamice, care vor furniza performanþe consistente pentru afaceri; coordonarea autoritãþilor de reglementare ºi utilizarea standardelor consacrate ale industriei vor atinge o scarã globalã.
Participanþii la studiu au observat cã au avut succes bazându-se pe actualele modele de operaþiuni, care i-au ajutat timp de mai multe decenii, dar estimeazã cã aceste sisteme le vor bloca creºterile viitoare. Inovaþiile din industrie care rãspund problemelor ridicate de schimbarea datelor demografice ale clienþilor, noilor tehnologii, modificãrilor intervenite în reglementãri ºi altor factori care vor apãrea în anii urmãtori vor sta la baza creºterilor viitoare.
Aceºtia susþin cã în urmãtorul deceniu va exista o creºtere semnificativã în flexibilitatea produselor de asigurare ºi cã extinderea utilizãrii tehnologiilor de calcul ‘pervasive’ va duce la transpunerea în realitate a acestor estimãri.
Calcularea costului unui risc specific se va baza pe utilizarea unor senzori ieftini, conectaþi la generaþia urmãtoare a internetului. Datele furnizate de aceºti senzori vor permite calcularea în timp real a riscurilor ºi vor menþine o evidenþã a costurilor pentru prima de asigurare pe baza riscului efectiv prezentat – deservind atât poliþele de viaþã, cât ºi cele de proprietate.
O tehnologie similarã va susþine ºi o gamã vastã de produse, care vor fi emise pe baza unei politici vizând durata poliþelor. Un exemplu ar fi produsul ‘just-in-time-insurance’ (asigurarea ‘exact la timp’), unde fiecare etapã a unei cãlãtorii va reprezenta un risc diferit, precum de la maºinã la garã, din tren în oraº, din staþie la birou etc.
Un scenariu de tipul ‘pay-as-you-live’ ar duce la o renunþare parþialã la intimitate – în ceea ce priveºte unele date precum locul în care se afla cineva sau timpul petrecut într-un anume loc pe durata zilei – care ar fi, însã, compensatã printr-o facturã mai micã pentru poliþele de asigurare.
În spiritul managementului activ al riscului, aceeaºi reþea de senzori ar putea de asemenea furniza informaþii folositoare, care ar putea duce, spre exemplu, la evitarea unei autostrãzi aglomerate – informaþia urmând a fi transmisã prin cel mai apropiat echipament compatibil, precum sistemul audio din maºinã, telefonul sau e-mailul.
Un alt imperativ identificat cu ocazia studiului este schimbarea concentrãrii de pe produs cãtre client. În 2020, o datã la care soluþiile de conectare vor fi evoluat dramatic, persoanele asigurate vor avea un grad superior de acces la produse ºi abilitatea de a lua singure decizii.
Conceptul de agenþie de asigurãri ar putea dispãrea, în cele din urmã, în faþa puterii avocaþilor, astfel încât clienþii rezidenþiali vor apela la avocaþi specializaþi în servicii financiare pentru a obþine sfaturi profesioniste despre diferitele produse de pe piaþa financiarã ºi de asigurãri.
Canalul tradiþional de vânzãri reprezentat de agenþii nu va dispãrea pânã în 2020, dar va arãta total diferit o data cu apariþia softurilor inteligente ºi a noului model de angajat, care va avea specializarea de avocat.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *