Stiri si noutati

Situaþia proprietãþilor imobiliare începe sã se clarifice în România

Ideea de a reglementa situaþia creatã prin apariþia Legii 112 ‘plutea în aer’ ºi recenta decizie a Parlamentului de a o aduce la realitate înseamnã cã se revine la climat de normalitate, ce trebuie promovat, a declarat, pentru ROMPRES, Artur Silvestri, profesor gestiune imobiliarã la Universite Francophone Internationale – Bruxelles.
‘Efectele vor exista, fãrã nici o îndoialã, deºi nu într-atât pe cât se prevede. Mulþi îºi imagineazã cã, odatã cu corecþia interdicþiilor fundamentale, ce figurau prin liber la vânzare abia dupã zece ani de la achiziþie ºi, deopotrivã, atribuirea terenului aferent clãdirii cumpãrate se va elibera în mod instantaneu ºi o cantitate considerabilã de ofertã, ce va completa o piaþã imobiliarã în suferinþã ºi va aduce o scãdere de preþuri ce s-ar anunþa drasticã. Dar acesta rãmâne, încã, un vis’, precizeazã Artur Silvestri.
Cel puþin 40 la sutã din ‘proprietãþile imperfecte’ dobândite în urmarea Legii 112 sunt astãzi deja ‘vândute’, de fapt, prin ‘acþiuni avocãþeºti’. Astfel încât, o bunã parte din ‘ceea ce era de vânzare’ s-a vândut deja pânã în prezent ºi fondul disponibil se va suplimenta doar puþin ºi, pânã la urmã, nesemnificativ.
‘Piaþa va rãmâne ºi mâine însetatã de apartamente de bloc pentru tineri incapabili sã se califice pentru un credit ipotecar. ªi acum vor câºtiga cei care au acumulat capital financiar ºi vor dobândi bani mulþi împroprietãriþii care au cumpãrat apartamente acum 7-8 ani cu pânã la 10.000 dolari ºi astãzi le vor putea vinde, cu participarea marelui speculator complice, care rãmâne statul român, cu de peste 15 ori mai mult. Efectele pozitive sunt, însã, altele. Întâi, acela cã intrãm în legalitate cu tranzacþiile ce se realizau în fapt, dar nu ºi în drept. Proprietatea imobiliarã dobânditã astfel va fi mai sigurã. De asemenea, se va crea ºi o aºa numitã proprietate indistinctã, ce putea aduce ºi surprize neplãcute ºi piedici în a administra o proprietate’, remarcã Artur Silvestri.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *