Stiri si noutati

Un consorþiu de bãnci este interesat de finanþarea proiectului Dâmboviþa Center

Proiectul Dâmboviþa Center ar putea fi dezvoltat de o importantã companie imobiliarã, susþinutã financiar de un consorþiu de bãnci internaþionale, a declarat, joi, pentru ROMPRES, ministrul delegat pentru lucrãri publice ºi amenajarea teritoriului, Laszlo Borbely.
‘În douã sãptãmâni voi prezenta în Guvern o notã cu privire la acest proiect ºi vom vedea ce este de fãcut. Fie reziliem contractul cu firma turcã care este desemnatã sã realizeze proiectul, fie aceºtia vor gãsi finanþare’, a precizat ministrul.
Borbely a spus cã un consorþiu de bãnci importante ar putea finanþa în parte proiectul, care va fi dezvoltat de un puternic jucãtor pe piaþa imobiliarã.
Autoritãþile vor sã gãseascã un investitor puternic care sã participe la dezvoltarea proiectului fostei Case Radio, redenumit Dâmboviþa Center.
Ministrul Borbely a explicat cã soluþia rezilierii contractului ar fi putut produce stoparea proiectului pentru doi sau trei ani, atât cât ar fi fost necesar pentru rezolvarea contractului în justiþie.
Statul deþine circa zece la sutã din acest proiect, prin Compania Naþionalã de Investiþii, dar este posibilã creºterea participaþiei prin renegocierea cu cei care vor dezvolta proiectul. Totodatã, se va face o reevaluare a terenului pe care se aflã Casa Radio.
Laszlo Borbely anunþase în noiembrie 2005 cã va rezilia contractul de construire a proiectului Dâmboviþa Center în urma neregulilor constatate în derularea contractului încheiat cu firmele responsabile de acest proiect.
Ministrul a spus cã a sesizat douã nereguli. În primul rând, firma care a depus ofertele pentru dezvoltarea proiectului ºi care a câºtigat contractul Dâmboviþa Center, consorþiul Mimel&Orb Estate, a cesionat acþiunile cãtre o firmã din Turcia, Cenk Vefa Kucuk. Al doilea motiv pentru care ministrul a propus rezilierea contractului îl constituie lipsa finanþãrii proiectului, partea privatã trebuind sã demonstreze cã are cei 130 milioane dolari necesari pentru startul proiectului.
Reprezentanþii firmei din Turcia au anunþat cã vor da statul român în judecatã, la instanþe internaþionale, în cazul rezilierii acestui contract.
Ministrul Borbely declarase iniþial cã statul nu este obligat sã plãteascã despãgubiri pentru rezilierea contractului ºi ºi-a exprimat intenþia de a organiza o nouã licitaþie pentru construirea proiectului Dâmboviþa Center, la care sã participe firme puternice.
Istoria contractului Dâmboviþa Center a început în iulie 2002, când a fost publicat anunþul de intenþie în Monitorul Oficial al României partea VI-a pentru construirea acestui proiect.
În intervalul 29 iulie 2002 – 26 septembrie 2002 a fost distribuit, la cerere, documentul ataºat anunþului de intenþie unui numãr de 13 societãþi, între care ºi consorþiul format de firmele Mimel Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. – Turcia ºi Orb Estates PLC – Marea Britanie.
La sfârºitul perioadei de depunere a scrisorilor de intenþie, grupul de investitori Mimel Insaat VE Ticaret AS ºi Orb Estates PLC a fost singurul care a depus scrisoare de intenþie, conform cerinþelor.
Pe parcursul anului 2002 a fost aprobat raportul comisiei de evaluare a scrisorilor de intenþie ºi a fost încheiat acordul de proiect între cele douã pãrþi.
În perioada ianuarie – martie 2003, a fost negociat contractul de PPP (Parteneriat Public Privat), iar în data de 8 aprilie 2003 în Monitorul Oficial al României partea I nr.238 a fost publicatã Hotãrârea Guvernului nr.304 privind mandatarea MLPTL sã semneze contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcþionalã a amplasamentului Dâmboviþa Center ºi de finalizare a construcþiilor existente.
Pentru derularea proiectului de reconversie a fost înfiinþatã Compania de Proiect Dâmboviþa Center SRL, în care sunt asociate alte douã firme: Dâmboviþa SA ºi Dâmboviþa LTD. Aceste ultime douã firme au, însã, sedii în paradisuri fiscale.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *