Stiri si noutati

Guvernul a aprobat noi reglementari privind modul de utilizare a plajelor Marii Negre

Utilizarea plajelor in scop turistic se va face de catre operatorii economici care au incheiat contract de inchiriere cu administratorul plajelor (Administratia Nationala Apele Romane) si care detin autorizatii turistice emise de catre autoritatea centrala pentru turism, potrivit unei Ordonante de Urgenta aprobata de Executiv. Procedura de emitere si retragere a autorizatiei turistice pentru operatorii economici se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul turismului. De asemenea, Ordonanta de Urgenta stabileste obligatiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale si operatorilor care au in administrare plaje cu destinatie turistica, precum si criteriile minime pe care operatorii plajelor trebuie sa le indeplineasca pentru realizarea serviciilor turistice. Obligatiile operatorilor de plaje vizeaza intretinerea si igienizarea zilnica a suprafetei de plaja inchiriata, mentinerea in buna stare de functionare a dotarilor de pe plaja, inclusiv cele de agrement, asigurarea conditiilor sanitare si de protectie a mediului in zonele de imbaiere si pe plaja si sa indeparteze obiectele periculoase, precum si sesizarea autoritatilor responsabile in cazul prezentei in apa marii a substantelor poluante. De asemenea, operatorii sunt obligati sa permita accesul liber pe plaja si libera circulatie a persoanelor in spatiul plajei, preum si sa nu permita comertul ambulant si camparea pe plaja. Operatorii plajelor cu destinatie turistica au obligatia ca la inceperea sezonului estival sa amenajeze plaja cu destinatie turistica si sa asigure serviciile turistice necesare. Sezonul turistic estival pe litoralul Marii Negre incepe la data de 1 mai si se finalizeaza pe data de 30 septembrie. Actul normativ stabileste criterii minime privind utilizarea plajelor in scop turistic. Aceste criterii vizeaza calitatea nisipiului, suprafata minima de plaja asigurata pentru o persoana, dotarea plajei. De exemplu, operatorul economic care administreaza plaja trebuie sa se asigure ca nisipul nu contine corpuri straine periculoase, ca este amenajata cel putin o cabina pentru schimbat vestimentatia la 100 de persoane, cel putin un recipient pentru colectarea selectiva a deseurilor amplasat la 250 de metri patrati, rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati, sistem de semnalizare a conditiilor de imbaiere. Noul act normativ stabileste ca singurele constructii sau dotari care pot fi amplasate pe plaja cu destinatie turistica sunt: module de grupuri sanitare (numai in situatia in care acestea nu pot fi amplasate in zona limitrofa), dotari pentru agrement specific plajei, posturi de prim ajutor si de salvare, instalatii de captare a energie solare in zona bateriilor de dus, constructii si amenajari cu caracter provizoriu, demontabile. Pe de alta parte, autoritatile administratiei locale au obligatia sa organizeze servicii publice de salvare si posturi de prim ajutor, sa asigure lucrarile de canalizare si alimentare cu apa pana in zona limitrofa plajei cu destinatie turistica si sa asigure ordinea publica prin intermediul politiei, jandarmeriei si gardienilor publici. Sursele de finantare pentru realizarea acestor obligatii sunt venituri obtinute din taxa hoteliera. In 30 de zile de la intrarea in vigoare a noilor reglementari se vor aproba Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare si a posturilor de prim ajutor pe plaja, prin Hotarare de Guvern. Actul normativ interzice accesul pe plajele cu destinatie turistica al persoanelor insotite de animale, precum si circulatia si stationarea vehiculelor, cu exceptia celor care asigura interventii operative si a utilajelor de intretinere a plajelor. Nerespectarea obligatiilor ce revin autoritatilor locale si operatorilor plajei constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 10.000 RON si 20.000 de RON. Intretinerea si exploatarea plajelor neinchiriate si neutilizate in scop turistic se fac de catre Administratia Nationala ‘Apele Romane’ prin Directia Apelor Dobrogea-Litoral. Administratia realizeaza lucrarile de amenajare a plajelor pana la inceperea sezonului turistic. Odata cu intrarea in vigoare a noilor reglementari se abroga: alin. 3 al art. 33 din OG nr. 58/1998, HG nr. 107/1996, HG nr. 1021/2002, ordinul ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 455/2004.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *