Stiri si noutati

Raportul WTTC: Starea proastã a drumurilor constituie un impediment major în dezvoltarea turismului

Starea proastã a drumurilor din România reprezintã un impediment major pentru dezvoltarea turismului din România, în condiþiile în care majoritatea vizitatorilor strãini sosesc în România pe cale terestrã, se aratã în Raportul Consiliului Mondial al Turismului ºi Cãlãtoriilor /WTTC/ asupra turismului românesc, consultat de Rompres.
Reprezentanþii WTTC susþin cã drumurile constituie un mijloc esenþial nu numai pentru turism, dar ºi pentru dezvoltarea þãrii.
‘În acest context, fonduri structurale considerabile de la Uniunea Europeanã au fost alocate pentru dezvoltarea reþelei de drumuri – 1,26 miliarde euro doar pentru 2007 – 2013. Sunt necesare în continuare, în ceea ce priveºte turismul, investiþii în principalele rute cãtre Marea Neagrã, ºi cãtre oraºe ca Braºov, Sighiºoara sau Sibiu, precum ºi în nordul Bucureºtiului’, se aratã în raportul WTTC.
WTTC a atras atenþia cã dezvoltarea acestor sectoare în care se manifestã nevoia imediatã de investiþii nu ar trebui folositã ca o scuzã pentru întârzierea dezvoltãrii altor sectoare de drumuri de interes local.
România trebuie sã introducã totodatã liberalizarea serviciilor aeriene pentru cã orice formã de protecþie nu este în interesul, pe termen lung, al turismului ºi al þãrii iar guvernul ar trebui sã deschidã piaþa aviaþiei, potrivit raportului WTTC.
Reprezentanþii WTTC susuþin cã extinderea acordurilor aeriene, de liberalizare, ar atrage un numãr mare de zboruri ºi activitãþi charter cu companiile low-cost.
Se recomandã ºi dezvoltarea unor aeroporturi regionale, pe modelul aeroportului din Sibiu, a cãrui modernizare va oferi un punct de acces important spre Transilvania.
ªi calea feratã este vizatã de studiul WTTC, în condiþiile în care lipsa investiþiilor a dus la scãderea ‘dramaticã’ a calitãþii acesteia, calea feratã putând fi transformatã atât pentru a permite dezvoltarea industriei turistice, cât ºi pentru a deveni ea însãºi un produs turistic.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *