Stiri si noutati

Autorizarea agentilor economici

Agentii economici, persoane fizice sau asociatii familiale, trebuie sa fie inregistrati atat fiscal, cat si la Registrul Comertului si sa obtina autorizatia de functionare de la primariile pe raza carora vor functiona, conform prevederilor Legii nr. 300/2004. Pentru a obtine autorizatia, dosarul trebuie sa contina: cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma; procura autentificata pentru imputernicit; cerere de autorizare si inregistrare; cerere pentru inregistrarea fiscala; declaratie-tip pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare conform legislatiei in vigoare. Daca asociatiile familiale completeaza cererile pentru fiecare membru, trebuie sa depuna urmatoarele documente: cazier fiscal; documentul de identitate (copie); acte proprietate domiciliu (copie), insotite de acordul notarial al coproprietarului; certificat medical (original) (pentru cetatenii straini – certificatul medical obtinut in tara de origine, in copie tradusa si legalizata); documentul care atesta calificarea sau experienta profesionala (copie).

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *