Stiri si noutati

Camera Deputatilor a aprobat Ordonanta de Guvern privind privatizarea CEC

Camera Deputatilor a aprobat, marti, Ordonanta 42/2005 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni in vederea privatizarii.
Potrivit textului Ordonantei, publicata in Monitorul Oficial la 1 iunie 2005, incepand cu data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de actiuni ale CEC catre noii actionari rezultati in urma procesului de privatizare, depozitele persoanelor fizice la CEC vor fi garantate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
CEC va participa, de asemenea, la constituirea resurselor financiare ale Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar prin plata contributiilor anuale, inclusiv a contributiilor majorate si a celor speciale, la termenele si in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr.39/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta contributie se va calcula prin aplicarea cotei prevazute de lege la baza de calcul a contributiei stabilite pentru ultima zi din luna anterioara datei transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de actiuni ale CEC, in functie de numarul de zile ramase pana la sfarsitul anului.
De asemenea, Ordonanta stabileste ca incepand cu 1 ianuarie 2006, operatiunile derulate exclusiv de CEC, in temeiul unor acte normative in vigoare, vor putea fi efectuate de orice banca autorizata sau de Trezoreria Statului, pe baza acordului convenit intre aceasta si partea interesata.
Persoanele fizice sau juridice romane ori straine, care actioneaza direct sau indirect, individual ori impreuna si in legatura cu terti, nu vor putea dobandi dreptul de proprietate asupra unui numar de actiuni care reprezinta mai mult de 20 la suta din capitalul social total al CEC, cu exceptia institutiilor financiar-bancare de reputatie internationala.
Nota de Fundamentare care insoteste OUG nr. 42/26 mai 2005, publicata in Monitorul Oficial la 1 iunie 2005, arata ca in programul de reforme structurale convenit cu Uniunea Europeana si incluse in programul convenit cu Fondul Monetar International se prevede privatizarea ultimelor doua banci la care statul este actionar. Privatizarea Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. urmeaza sa aiba loc pana la finele anului 2005. Inaintea lansarii procesului de privatizare, pentru a fi prevederi clar incluse in documentatia de prezentare in vederea vanzarii, este necesara reglementarea legala a unor conditii care diferentiaza Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. de restul bancilor.
In vederea pregatirii pentru privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. a fost promovata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.19/2004 privind unele masuri premergatoare lansarii procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.328/2004.
Consultantul pentru privatizare JP Morgan plc., selectat potrivit prevederilor art.5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.19/2004 privind unele masuri premergatoare lansarii procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a C.E.C. – S.A., aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.328/2004, a constatat ca in cursul analizei efectuate pentru privatizarea Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. au fost identificate unele aspecte juridice care diferentiaza Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. de restul bancilor si care trebuie reglementate pana la lansarea procesului de privatizare, astfel incat potentialii investitori sa poata cunoaste detaliile bancii in care doresc sa investeasca.
Aceste aspecte juridice se refera in principal la neparticiparea Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. la constituirea resurselor financiare ale Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, in virtutea faptului ca depunerile persoanelor fizice cu orice titlu, precum si dobanzile si castigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat.
De asemenea, s-a constatat existenta unor operatiuni derulate exclusiv de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in temeiul unor acte normative in vigoare, exceptari de la plata unor impozite sau taxe, fiind necesare precizari cu privire la legea aplicabila, pentru evitarea oricaror interpretari privind cadrul legislativ care va guverna procesul de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni.
Pe 9 septembrie, Ministerul Finantelor Publice a anuntat bancile preselectate in competitia pentru privatizarea CEC, in urma analizarii documentatiilor primite si a opiniei emise de Banca Nationala a Romaniei. Au fost preselectate toate cele 8 institutii financiar-bancare ramase in competitie care si-au manifestat interesul de a cumpara actiunile puse in vanzare pentru privatizarea Casei de Economii si Consemnatiuni.
Potentialii investitori preselectati in ordine alfabetica sunt Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Dexia Bank, EFG Eurobank, Erste Bank, National Bank of Greece, OTP Bank, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich Aktiengesellschaft in consortiu cu Raiffeisen International Bank – Holding A.G. si Societe Generale.
Grupul olandez Rabobank, aflat initial pe lista ofertantilor s-a retras din competitie, inainte de anuntarea listei de banci preselectate

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *