Stiri si noutati

1,2 milioane RON pentru IMM-uri

Programul privind cresterea competitivitatii IMM-urilor prin implementarea si certificarea sistemelor calitatii a devenit operational prin ordinul 65/2006 al Presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, bugetul alocat acestui program fiind de 1,2 milioane RON, informeaza un comunicat al Agentiei.

Obiectivul Programului il constituie stimularea dezvoltarii competitivitatii IMM-urilor din Romania si adaptarii lor rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor si integrarea in Uniunea Europeana, prin implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare. Programul se va derula prin Centrul Roman al Calitatii, iar activitatea acestuia va fi asigurata de catre personalul ANIMMC. Beneficiarii eligibili sunt societatile comerciale – intreprinderi mijlocii, care au intre 50 si 249 de salariati, realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in RON sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in RON a 43 milioane euro, fiind autorizate sa desfasoare activitati de productie/fabricare de bunuri/servicii si/sau de comercializare a produselor si serviciilor de piata,. De asemenea, societatile comerciale eligibile au capital social integral privat, au sediu, sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, au cel putin un an de la infiintare la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare si au indeplinit obligatiile eligibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul general consolidat si catre bugetele locale.

Potrivit ANIMMC, sunt excluse de la finantare societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare, activitati de intermedieri financiare, tranzactii imobiliare, inchirierea masinilor si echipamentelor, fara operator, si a bunurilor personale si gospodaresti, activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal, activitati de studii de piata si de sondaj, consultanta pentru afaceri si management, selectia si plasarea fortei de munca, activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor, activitati ale centrelor de intermediere telefonica, alte activitati prestate in principal intreprinderilor, furnizorii de instruire si/sau consultanta pentru afaceri si management. Totodata, nu vor avea acces la finantare societatile comerciale care au beneficiat de ajutoare de stat in valoare totala de 400.000 RON, cumulat in ultimii 3 ani sau care vor atinge acest prag in urma obtinerii alocatiei financiare nerambursabile prin acest Program sau activitatile legate de productia, procesarea sau comercializarea produselor prevazute in anexa nr. 3 la Regulamentul privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii. Programul ANIMMC sustine activitatile necesare pentru implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare, in conformitate cu standardele acceptate, precum si implementarea si certificarea sistemelor integrate de management. Programul pentru IMM-uri sustine prin alocatie financiara nerambursabila cursuri de instruire pentru personalul implicat in activitati legate de calitate/mediu/sanatatea si securitatea muncii/siguranta produselor alimentare (auditor intern), consultanta primita in scopul implementarii sistemelor de management al calitatii, certificarea sistemului de management al calitatii si al sistemului integrat de management.

 Furnizorii de servicii de instruire si certificare eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii de instruire autorizate si, respectiv, organisme de certificare acreditate de RENAR, care sunt inregistrate, isi desfasoara activitatea in Romania si au ca domeniu acreditat domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicita serviciile, iar certificatele eliberate de aceste organisme trebuie sa aiba recunoastere internationala. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile, acordata beneficiarilor eligibili selectati, este egala cu echivalentul a 90 la suta din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valoarea maxima a finantarii pentru fiecare din activitatile prevazute la prezenta procedura si nu mai mult de 15.000 RON pentru un beneficiar.
BizWords

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *